หนองคาย(ชมคลิป)ชาวหนองคายรวมใจภักดิ์ พิทักษ์จักรีวงศ์ จัดกิจกรรมปกป้อง สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ชาวหนองคายรวมใจภักดิ์ พิทักษ์จักรีวงศ์ จัดกิจกรรมปกป้อง สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เห็นความสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
คืนวันนี้29 พ.ย. 63 ที่บริเวณลานหน้าอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ประชาชนชาวหนองคายรวมใจภักดิ์ พิทักษ์จักรีวงศ์ สวยเสื้อเหลือง ร่วมกันจัดกิจกรรมปกป้องสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เห็นความสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ที่พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ ได้ทรงงานหนักเพื่อพสกนิกรชาวไทย ทั่วราชอาณาจักร
โดยกิจกรรมเริ่มตั้งแต่ 17.00 น. มีประชาชนเริ่มทยอยออกมารวมตัวกัน ถึงเวลา 18.00 น.ได้ร่วมกันร้องเพลงชาติไทย จากนั้นมีครูโรงเรียนโพนสว่าง-ป่าตองวิทยาได้อ่านบทกลอนที่แสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ ต่อด้วยการร้องเพลงพระราชาในนิทาน โดยเด็กนักเรียนจากโรงเรียนโพนสว่าง-ป่าตองวิทยา ก่อนที่ นายแพทย์วรงค์ เดชกิจวิกรม หัวหน้ากลุ่มไทยภักดี ก็ได้ขึ้นกล่าวปราศรัยบนเวที นายแพทย์วรงค์ฯ ได้ลำดับเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ตั้งแต่เกิดการรัฐประหาร จนถึงการชุมนุมที่เกิดขึ้น ซึ่งทุกอย่างที่เกิดความวุ่นวายขึ้นในขณะนี้เกิดขึ้นจากนักการเมือง ไม่ได้เกิดขึ้นจากสถาบัน ที่ผู้ชุมนมบอกว่าต้องการปฏิรูปนั้นไม่ใช่ แต่เป็นการต้องการทำลายล้างศูนย์รวมจิตวิญญาณของประชาชนคนไทย โดยอาศัยต่างประเทศหนุนหลัง ส่วนรัฐธรรมนูญฉบับปี 60 นั้นถือเป็นรัฐธรรมนูญที่ป้องกันการโกงของนักการเมือง จึงทำให้นักการเมือง เกิดความไม่พอใจ ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นของประเทศเกิดจากนักการเมืองไม่ใช่สถาบันพระมหากษัตริย์ สิ่งที่ต้องปฏิรูปคือ นักการเมือง เวลาประมาณ 19.30 น. ผู้ร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณตน การเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ ร่วมกันร้องเพลงอยู่อย่างจงรักตายอย่างภักดี เพลงมาร์ชหนองคาย และเพลงสรรเสริญพระบารมี ก่อนจะแยกย้ายกันกลับภูมิลำเนา มีผู้ร่วมกิจกรรมกว่า300 คน

ฤาษีลภ //จ.หนองคาย