ยโสธร – ‘รองผู้การเมืองยศ’ สนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน ” มื้อเที่ยง อิ่มท้อง เพื่อปกป้องปวงประชา ร่วมรับประทานก๋วยเตี๋ยว “รสนิยม”

กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร นำนโยบายการบริหารราชการ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการ จัดทำโครงการอาหารกลางวัน ” มื้อเที่ยง อิ่มท้อง เพื่อปกป้องปวงประชา ” เพื่อแบ่งเบาภาระค่าครองชีพ และเป็นการสันทนาการในด้านต่างๆ ช่วงเวลาพัก แลกเปลี่ยน ปรึกษาหารือ สร้างความผูกพัน สอบถามพูดคุยกัน ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา รวมถึงการสร้างความสามัคคีความเป็นหนึ่งเดียวกัน ของข้าราชการตำรวจสัปดาห์ละ 1 ครั้งโดย พ.ต.อ.สานิตย์ ไชยสถิตย์ รอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันทุกวันศุกร์ ร่วมรับประทานก๋วยเตี๋ยว “รสนิยม” เวลา 12.00 น. ณ ลานจอดรถด้านหลัง อาคาร ภ.จว.ยโสธร