บึงกาฬ – บก.ควบคุมที่ 2 (ร.13) ประชุมประสานงานประจำพื้นที่ชายแดน ไทย – ลาว (บึงกาฬ – แขวงบอลิคำไซ) 

 


เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 พันเอก จักรพงษ์ โพธิ์นาแค ผู้บังคับการกองบังคับการควบคุมที่ 2 (กรมทหารราบที่ 13) ร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ, หน่วยประสานงานประจำพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2, สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 4, ป้องกันจังหวัดบึงกาฬ, สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบึงกาฬ, ศุลกากรจังหวัดบึงกาฬ และกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายประเทศไทย ร่วมกราบนมัสการ พระสังกัจจายน์ และอัฐิหลวงพ่อทองพูล สิริกาโม – พร้อมทั้งถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน สามัคคีสองฝั่งโขง ณ วัดสามัคคีอุปถัมภ์ (วัดภูกระแต) ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ

ในวันเดียวกันนี้ได้ร่วมการประชุมชุดประสานงานประจำพื้นที่ชายแดน ไทย – ลาว (จังหวัดบึงกาฬ – แขวงบอลิคำไซ) ครั้งที่ 8 ณ ห้องประชุม ภูธรจังหวัดบึงกาฬ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การสกัดกั้นยาเสพติดในพื้นที่ ซึ่งทุกฝ่ายพร้อมให้การสนับสนุนในการสกัดกั้นยาเสพติด รวมทั้งการหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย โดยการประชุมในครั้งนี้ พันเอก จักรพงษ์ โพธิ์นาแค ผู้แทนผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี เป็นประธานร่วมฝ่ายไทย และพันเอก คำแดง แพงพงพัน หัวหน้ากองบัญชาการทหารแขวง/หัวหน้าหน่วยประสานประจำพื้นที่ชายเเดนฯ เป็นประธานร่วมฝ่ายลาว

หลังจากจบวาระการประชุมฯ ได้ร่วมกิจกรรมกีฬาเชื่อมสัมพันธไมตรีเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น ณ สนามหญ้าเทียมบึงกาฬสเตเดี้ยม  จากการร่วมประชุมชุดประสานงานประจำพื้นที่ชายแดน ไทย – ลาว (จังหวัดบึงกาฬ – แขวงบอลิคำไซ), กราบนมัสการ พระสังกัจจายน์ และ อัฐิหลวงพ่อทองพูล สิริกาโมฯ,และแข่งขันกีฬาฯ ในครั้งนี้ ทำให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น พร้อมประสานงานการป้องกันปราบปรามยาเสพติดรวมถึงสิ่งผิดกฎหมายประเภทอื่นๆต่อไป


ข้อมูลภาพข่าว  ร.ต.กฤษฎา มณีใส
#กรมทหารราบที่ 13