ขอนแก่น – โออาร์ จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์สื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น ปี 2565 แลกเปลี่ยนแนวทางพัฒนาธุรกิจและคุณภาพชีวิตในพื้นที่ สอครับแนวคิด “เติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโตร่วมกัน”

 

นายณัฐพล ชูจิตารมย์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร นายบัณฑิต เยาวขันธ์ ผู้จัดการส่วนคลังปิโตรเลียมขอนแก่น และนายอนันต์ ศรีกุศลานุกูล ผู้จัดการส่วนกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ ร่วมต้อนรับสื่อมวลชน ในกิจกรรมสานสัมพันธ์สื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

นายณัฐพล เปิดเผยว่า โออาร์ มีความตั้งใจที่จะจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์กับสื่อมวลชนขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมหาแนวทางพัฒนากิจกรรมที่จะช่วยสร้างโอกาสเติบโตให้กับทุกภาคส่วนทั้งภาคธุรกิจ สังคม ชุมชน สื่อมวลชน สอดรับตามวิสัยทัศน์ “เติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโตร่วมกัน” หรือ “Empowering All Toward Inclusive Growth” ที่โออาร์ ยึดมั่นดำเนินงาน ซึ่งจังหวัดขอนแก่นถือเป็นศูนย์กลางด้านการปฏิบัติการคลังปีโตรเลียมของโออาร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมายาวนาน ทั้งคลังหลักในการจ่ายน้ำมันและก๊าซปีโตรเลียมเหลว (LPG) ให้กับพี่น้องประชาชน

ด้าน นายบัณฑิต กล่าวว่า คลังปิโตรเลียมขอนแก่นมีการดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจชุมชนโดยรอบพื้นที่คลังฯ มาตลอดและดำเนินกิจการเพื่อสังคมร่วมกับชาวจังหวัดขอนแก่นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี อาทิ โครงการ TOGETHER ที่ร่วมกับชุมขนตั้งคณะทำงานรักษ์ แอท หนองกุง ดำเนินกิจกรรมดีๆ เพื่อสังคมร่วมกัน ซึ่งล่าสุดเพิ่งจัดกิจกรรม “ตลาดขยะ รักษ์ แอท หนองกุง” สนับสนุนการคัดแยกขยะในครัวเรือน ให้บริการคัดแยก ชั่งตวงและฝากขายขยะ สร้างรายได้ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงโครงการโออาร์ อาสาสานสุข เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ฟรี การสนับสนุนประเพณีทางศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น มอบชุดเครื่องกันหนาว ตลอดจนมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนในพื้นที่ เป็นต้น

ในส่วนสถานีบริการ พีพีที สเตชั่น ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น มีจำนวนร่วมทั้งสิ้น 61 แห่ง แบ่งเป็นที่โออาร์ลงทุน และดำเนินการเอง หรือ COCO (Company Owned Company Operated) 6 แห่ง แบบที่ดีลเลอร์ลงทุนและดำเนินการเอง หรือ DODO (Dealer Owned Dealer Operated) 55 แห่ง โดยทุกแห่งดำเนินการภายใต้จุดยืนเดียวกัน นั่นคือ การเป็นศูนย์กลางในการเติมเต็มทุกความสุขให้กับผู้คน สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อเชื่อมโยงสร้างโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตไปพร้อมกัน ซึ่งนอกจากจุดเติมน้ำมัน จุดซาร์จไฟ EV Station PluZ ร้านค้าและบริการที่หลากหลาย อาทิ คาเฟ่ อเมซอน เท็กชัส ชิคเก้น และร้านค้าของผู้ประกอบการในท้องถิ่นคอยรองรับผู้ใช้บริการแล้ว ยังเปิดพื้นที่ให้วิสาหกิจชุมชน เกษตรกรนำสินค้าเข้ามาขายในพื้นที่ผ่านโครงการต่างๆ อาทิ พื้นที่ปันสุข ตลาดวิถีชุมชนและไทยเด็ด ตลอดจนมีการทำกิจกรรมเพื่อสังคมหลากหลายรูปแบบ

นอกจากนี้ภายในงานยังได้รับเกียรติจาก นางสาวจิรพา รังสีปัญญา และนายธีระยุทธ จันทาฟ้าเหลื่อม มาร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินธุรกิจ และบอกเล่าถึงโอกาสที่เกิดขึ้นในฐานะพันธมิตรธุรกิจ โออาร์ ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ และสร้างประโยชน์ต่อชุมชนรอบข้าง

“มุมมองและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากสื่อมวลชน และพันธมิตรธุรกิจในจังหวัดขอนแก่นครั้งนี้ เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการนำไปเติมเต็มพัฒนาทิศทางดำเนินธุรกิจ และแนวทางการสนับสนุนชุมชน สังคมให้ตอบโจทย์ความต้องการในพื้นที่ได้ตรงจุด เพราะบทบาทสำคัญของโออาร์จะไม่ได้เป็นเพียงธุรกิจที่มุ่งเน้นแสวงหากำไร แต่ยังเป็นอีกเสาหลักของสังคมในยุคนี้ที่หวังจะช่วยให้ทุกภาคส่วนเติบโตอย่างยั่งยืน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีไปด้วยกัน” นายณัฐพล ชูจิตารมย์ กล่าวเสริมในที่สุด