ขอนแก่น (ชมคลิป) ห้างค้าส่ง ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำอาหารที่จำหน่ายไม่หมด บริจาคให้เกษตรกร ใช้เลี้ยงแมลงโปรตีนตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน มุ่งหน้าสู่เป้าลดขยะอาหารเป็นศูนย์ภายในปี 2030

            25 ส.ค. 2565 ที่ห้องประชุมสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โลตัส ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือขับเคลื่อนนวัตกรรม การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ต่อยอดโครงการกินได้ไม่ทิ้งกันของโลตัส เพื่อลดขยะอาหารให้เป็นศูนย์ภายในปี ค.ศ. 2030 (Zero food waste to landfill by 2030) โดยการบริจาคอาหารที่จำหน่ายไม่หมดจากโลตัส 30 สาขาในจังหวัดขอนแก่นและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อใช้เป็นอาหารเลี้ยงแมลงโปรตีน (Black Soldier Fly – BSF) นำร่องสนับสนุนเครือข่ายเกษตรกรภาคอีสาน 24 ราย ช่วยลดต้นทุนอาหารสัตว์ทางการเกษตรกว่าครึ่ง เตรียมขยายผลสู่การสนับสนุนเกษตรกรทั่วไทย

                  ศาสตราจารย์ยุพา หาญบุญทรง หัวหน้าสาขากีฏวิทยาฯ คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า หลังจากที่ได้เศษอาหารมาแล้วก็จะนำมาบด 2 ครั้ง เพื่อให้เศษผักเศษอาหารให้ละเอียด เพื่อให้แมลงโปรตีนกำลังฟักตัวอ่อนได้กิน หลังจากที่ได้เศษอาหารแล้วก็จะนำให้แมลงได้กิน จนเวลาผ่านไป 2 สัปดาห์ หนอนก็จะโตเต็มวันพร้อมที่จะลอกครอบ ซึ่งแมลงโปรตีนที่สูง เมื่อนำไปเป็นอาหารสัตว์สามารถลดต้นทุนแทนหัวอาหาร ที่มีราคาสูง เพราะแมลงโปรตีนดังกล่าว สามารถใช้แทนกากถั่วเหลืองหรือปลาป่นได้

                 ด้านนายบุญชัย  ชีพอารนัย ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจค้าปลีก ภาคเหนือ โลตัส กล่าวว่าตั้งแต่เริ่มต้นโครงการในเดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา โลตัส ได้บริจาคอาหารส่วนเกินเพื่อนำไปเลี้ยงแมลงโปรตีนแล้วกว่า 10,000 กิโลกรัม คิดอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ำหนักเนื้อหนอน (อัตราแลกเนื้อ) เท่ากับกว่า 3,400 กิโลกรัม ซึ่งเกษตรกรสามารถนำหนอนเหล่านี้เสริมในอาหารสัตว์ ช่วยลดต้นทุนอาหารสัตว์ไปได้กว่า 50% นอกจากนี้ยังได้ปุ๋ยจากมูลหนอนอีกกว่า 2,200 กิโลกรัม และซากแมลงโปรตีน ที่เกษตรกรสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ด้วยเช่นกัน ความตั้งใจของเราคือการขยายผลโครงการแมลงโปรตีนไปสู่กลุ่มเกษตรกรอื่น ๆ เพื่อนำแมลงโปรตีนและผลพลอยได้ไปใช้ในการเกษตร รวมถึงศึกษาแนวทางต่อยอดการใช้ประโยชน์จากแมลงโปรตีนทางการเกษตรเพิ่มเติมต่อไป.