ศรีสะเกษ – ที่ปรึกษา รมว.แรงงาน หารือพ่อเมืองดอกลำดวน มุ่งขับเคลื่อนงานนโยบายกระทรวงแรงงาน บูรณาการทุกมิติ

 


เมื่อเร็วๆนี้ ที่ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายพงษ์ศักดิ์ อริยะสุนทรกุล ที่ปรึกษา รมว.แรงงาน พร้อมด้วย นายวิชัย เลิศภัทรนันท์ แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ นางนวพร นารถบุญ ประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ น.ส.สุภาวดี ส่องเมืองสุข สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ รวมทั้งผู้แทน ผอ.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน และผู้แทน ผอ.สำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ เดินทางเข้าพบ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ เพื่อหารือข้อราชการในการขับเคลื่อนงานตามนโยบายต่างๆของทางกระทรวงแรงงาน นำโดย นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน ในการที่จะร่วมกันบูรณาการให้เกิดผลสัมฤทธิ์เพื่อประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนและทางราชการมากที่สุด


นายพงษ์ศักดิ์ กล่าวว่า ตามที่ นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน ได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ 355/2565 ลงวันที่ 11 ส.ค. 65 แต่งตั้งให้เป็นคณะที่ปรึกษา รมว.แรงงาน เพื่อให้การดำเนินงานของกระทรวงแรงงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้สัมฤทธิ์ผลได้อย่างเป็นรูปธรรม จึงได้นำคณะเดินทางลงพื้นที่ เพื่อเป็นการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมทั้งเพื่อรับฟังปัญหาและแนวทางในการขับเคลื่อนงานของทางกระทรวงแรงงาน ในทุกมิติ เพื่อบูรณาการทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา   ศรีสะเกษ // รายงาน