สมาคมพุทธศาสตร์ประทีป อุบลราชธานี ทำบุญทิ้งกระจาดควบคู่ให้ทาน มอบความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ

ที่ สมาคมพุทธศาสตร์ประทีป พ้งไล้จับฉิกเซียวเกาะ17 อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี สมาคมพุทธศาสตร์ประทีป ได้จัดงานทิ้งกระจาด (ซิโกว) ประจำปี 2565 ขึ้น โดยมี พันตรีสุเมธ มนเทียรอาสน์ นายทหารฝ่ายกำลังพล กรมทหารราบที่ 6 ร่วมด้วย นายฌานวิทย์ ตันติสกล นายกสมาคมพุทธศาสตร์ประทีป ,คณะกรรมการ ทหาร ร่วมประกอบพิธีมอบข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่อบริโภค ให้กับ ผู้ยากไร้ประเพณีทิ้งกระจาดนั้นชาวจีนเชื่อกันว่า เป็นการทำบุญทำทานให้แก่บรรดาภูตผีที่ไม่มีญาติทั้งหลาย ซึ่งจะถูกปล่อยจากยมโลกมารับส่วนบุญบนโลกมนุษย์ปีละครั้ง ก่อนกลับไปรับผลกรรมที่เคยสร้างไว้เมื่อคราวเป็นมนุษย์ ระยะเวลาที่จัดงานเชื่อกันว่าเป็นช่วงเวลาที่ประตูยมโลกนายฌานวิทย์ ตันติสกล นายกสมาคมพุทธศาสตร์ประทีป กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณ ผู้ใจบุญที่ได้นำข้าวสาร อาหารแห้ง มาบริจาค รวบรวมมาเพื่อร่วมในงานทิ้งกระจาดในครั้งนี้ เป็นที่ปลาบปลื่มใจยิ่งนักที่ได้เห็นน้ำใจ การยื่นมือเข้าช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้กับ ผู้ที่ตกทุกข์ได้ยาก ในช่วงข้าวยากหมากแพงเช่นนี้ ประเพณี “ทิ้งกระจาด” นับว่าเป็นประเพณีที่สำคัญของมูลนิธิ และศาลเจ้า หลายๆ แห่ง ที่มีการจัดเป็นเทศกาลประจำทุกปี ที่ถือว่านอกจากจะได้ทำบุญแล้วยังเป็นการให้ทานควบคู่กันไปด้วย พร้อมความสุขใจของผู้ให้ และผู้รับ

ภาพ/ข่าว : ยงยุทธ ผูกพันธ์ อุบลราชธานี