เลย-หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 21 “ให้เลือดเท่ากับให้ชีวิต” บริจาคเลือดให้กับผู้ป่วยเป็นไข้ติดเชื้อทำให้เกร็ดเม็ดเลือดต่ำ

 


วันที่ 19 ก.ค.2565 ผู้สื่อข่าวได้รับงานว่ากองกำลังสุรศักดิ์มนตรี โดย พันเอก อุทัย นิลเนตร ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 21/ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 21 (ผบ.กรม ทพ.21/ผบ.ฉก.ทพ.21) ได้รับการประสานขอความช่วยเหลือจากญาติผู้ป่วยเพื่อรอรับการบริจาคเลือดอย่างเร่งด่วน จึงสั่งการให้จัดกำลังพลของหน่วย จำนวน 8 นาย เดินทางเข้าร่วมบริจาคเลือดให้กับนาย บุญส่ง นนทะโคตร ซึ่งป่วยเป็นไข้ติดเชื้อทำให้เกร็ดเม็ดเลือดต่ำอยู่ในช่วงวิกฤต จึงจำเป็นต้องการใช้เกร็ดเลือดเพื่อทำการรักษาอย่างเร่งด่วน โดยผ่านทางศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาด โรงพยาบาลเลย ได้ปริมาณโลหิตรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 2,250 ซีซี โดยทางญาติของผู้ป่วยดีใจเป็นอย่างมากที่มีทหารพราน กรม ทพ.21 รีบเดินทางมาบริจาคเลือดหลังจากที่ได้ประสานขอความช่วยเหลือไป โดยขอบคุณ ผบ.กรม ทพ.21/ผบ.ฉก.ทพ.21 และกำลังพลที่ยื่นมือเข้าช่วยเหลือในครั้งนี้เป็นการสร้างสังคมแห่งการให้และแบ่งปันน้ำใจให้กับผู้ป่วยและญาติๆด้วยรอยยิ้มที่อบอุ่น “เพราะทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส”
ภาพ : ฉก.ทพ.21


ข่าว : นายพรพิพัฒน์ เพ็ชรสังหาร