บึงกาฬ – ผบ.ร.13 พัน.2 เข้าตรวจเยี่ยมกำลังพลที่ปฏิบัติราชการสนามกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี 

 

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2565 พันโท วิทยา สาริยา ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 13 และ คุณศศิชา สาริยา ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 13 เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลที่ปฏิบัติงานราชการสนาม กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี ณ ฐานปฏิบัติการวัดป่าหนองเข็ง ตำบลหอคำ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ โดยได้เข้าพบปะมอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค,มอบงบประมาณบำรุงขวัญ,ร่วมรับประทานอาหาร และตรวจเยี่ยมที่พักอาศัยของกำลังพลในฐานปฏิบัติการพร้อมทั้งให้โอวาทและแนวทางในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานฯ ซึ่งได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง เต็มความสามารถเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความสุขและเกิดความปลอดภัยอย่างสูงสุด ซึ่งเจ้าหน้าที่ฯ พร้อมปฏิบัติหน้าที่ตามแผนการป้องกันประเทศ อย่างเต็มขีดความสามารถเพื่อปกป้องไม่ให้เกิดภัยคุกคามต่อประเทศชาติทุกรูปแบบต่อไป


ข้อมูลภาพข่าว   ร.ต.กฤษฎา มณีใส
#กรมทหารราบที่ 13