เลย – “พราน 21 ร่วมกับ ร.8 พัน.1” ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม เนื่องในวัน วันเข้าพรรษา

“พราน 21 ร่วมกับ ร.8 พัน.1” ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม เนื่องในวัน วันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 ณ สำนักสงฆ์ดำรงธรรม ค่ายศรีสองรัก อ.เมือง จ.เลย


วันที่ 14 ก.ค.65 เวลา 09.45 น. กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี โดย พ.อ.อุทัย นิลเนตร ผบ.กรม ทพ.21/ผบ.ฉก.ทพ.21 พร้อมด้วย คุณสิริกัญญา นิลเนตร ประธาน สม.ทบ. สาขา กรม ทพ.21 และพ.ท.ประดิษฐ์ พรมเรียน ผบ.ร.8 พัน.1 นำคณะกำลังพลนายทหาร นายสิบ อาสาสมัครทหารพราน และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา ถวายเป็นพุทธบูชาและสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 วันเข้าพรรษา แรม 1 ค่ำ เดือน 8 เป็นวันที่พระภิกษุจะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง ตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดระยะเวลา 3 เดือน ตามที่พระวินัยบัญญัติไว้ โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น หรือภาษาปากว่า “จำพรรษา”


ภาพ /ข่าว : นายพรพิพัฒน์ เพ็ชรสังหาร