อุดรธานี – กรมทหารราบที่ 13 จัดกำลังพลสร้างบ้านให้กับทหารกองประจำการที่มีฐานะยากจน ในพื้นที่ อ.ศรีธาตุ 

 

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 พันเอก จักรพงษ์ โพธิ์นาแค ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 13 ได้อนุมัติให้จัดกำลังพลชุดช่างของหน่วย เข้าดำเนินการสร้างบ้านให้กับ พลทหาร กฤษฎา วิชัยวงษ์ กำลังพลสังกัดกองร้อยกองบังคับการ กรมทหารราบที่ 13 ซึ่งมีความประพฤติและวินัยทางทหารที่ดี ไม่เคยมีประวัติยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และทางบ้านมีฐานะยากจน โดยได้ดำเนินการสร้างบ้านหลังใหม่ในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงบ้านหลังเดิม ณ บ้านป่าหวาย ตำบลตาดทอง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ตามโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านให้กับทหารกองประจำการที่มีฐานะยากจน โดยได้ดำเนินการ ตัดแต่งหัวเสาให้พร้อมเชื่อมโครงหลังคา , ตั้งเสาจับระดับ และเทปูนยึดเสา ทั้งนี้ได้มีช่างในหมู่บ้านได้เข้ามาสนับสนุนช่วยเหลือในการก่อสร้างบ้านด้วย ซึ่งการดำเนินการในการก่อสร้างบ้านหลังดังกล่าว จะดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะแล้วเสร็จ จากการที่กรมทหารราบที่ 13 ได้จัดกำลังพลชุดช่างของหน่วยเข้ามาดำเนินการก่อสร้างบ้านในครั้งนี้ ทำให้ พลทหาร กฤษฎา วิชัยวงษ์ พร้อมทั้งครอบครัว , ผู้นำชุมชุน และประชาชนในพื้นที่ มีความรู้สึกปลาบปลื้มใจ และรู้สึกดีใจเป็นอย่างมาก พร้อมทั้งได้กล่าวขอบคุณกรมทหารราบที่ 13 ที่ได้จัดกำลังพลเข้ามาดำเนินการก่อสร้างบ้านในครั้งนี้


ข้อมูลภาพข่าว  ร.ต.กฤษฎา มณีใส
#กรมทหารราบที่ 13