กาฬสินธุ์ (ชมคลิป) ชาวผู้ไทเขาวงร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษาโชว์ของดีผ้าแพรวา

เทศบาลตำบลกุดสิม อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชนและประชาชนในอำเภอเขาวงจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา สืบสานประเพณี ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม กระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน และโชว์อัตลักษ์วิถีชีวิตชาวผู้ไทโดยเฉพาะความสวยงามของผ้าไหมแพรวา ที่นางรำกว่า  1,500 คน นำมาสวมใส่ในขบวนแห่เทียนพรรษา ล้ำค่า ประณีต สวยงาม ตามสโลแกน “แห่เทียนเข้าพรรษาต้องมาเขาวง”

                เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 13 กรกฎาคม 2565 ที่โรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิทยา เขตเทศบาลตำบลกุดสิม อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ นายปราชญา อุ่นเพชรวรากร รองผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2565 ซึ่งเทศบาลตำบลกุดสิม ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชนและประชาชนในอำเภอเขาวง จัดขึ้น เพื่อสืบสานประเพณี ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม กระตุ้นเศรษฐกิจ และโชว์อัตลักษ์วิถีชาวชีวิตของชาวผู้ไทเขาวง  โดยมีนายประเสริฐ บุญเรือง ส.ส.กาฬสินธุ์ นายคงคา ชื่นจิต นายอำเภอเขาวง พ.ต.อ.กันตพัฒน์ ภาคธรรม ผกก.สภ.เขาวง นายภูมินทร์ ภูมิเขตร สจ.อำเภอกุฉินารายณ์ นางสาววิภาวี บุญเรือง นายกเทศมนตรีตำบลกุดสิม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ องค์ปกครองท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นำชุมชน นักเรียน เยาวชนและประชาชนร่วมงานจำนวนมาก

โดยกิจกรรมหลังพิธีเปิดมีการจัดริ้วขบวนแห่เทียน ที่แกะสลักและตกแต่ง ด้วยฝีมือช่างศิลป์ผู้ไทอย่างวิจิตรบรรจง ทั้งนี้ มีขบวนนางรำกว่า 1,500 คนแต่งกายเสื้อผ้าไหมแพรวา และผ้าทอพื้นเมือง ที่แสดงถึงอัตลักษ์วิถีชีวิตชาวผู้ไทเขาวงร่วมขบวนแห่และฟ้อนรำอย่างอ่อนช้อนสวยงามถึง 17 ขบวน ซึ่งขบวนแห่ระยะทางกว่า 5  กิโลเมตร สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานอย่างมาก

นายปราชญา อุ่นเพชรวรากร รองผวจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา เป็นประเพณีอันเก่าแก่ และมีความสำคัญทางพระพุทธศาสนา ในช่วงระยะเข้าพรรษาไตรมาส 1 ที่พระภิกษุสงฆ์จะได้ศึกษาพระธรรมวินัยตลอด 3 เดือน ขณะที่หน้าที่ของชาวพุทธศาสนิกชน คือการถวายปัจจัย ที่เอื้ออํานวยต่อการศึกษาทางพระธรรมวินัย ซึ่งสมัยก่อนยังไม่มีไฟฟ้า การถวายเทียนเข้าพรรษาเพื่อใช้เทียนสำหรับจุดส่องสว่างในการศึกษาด้านพระธรรมวินัย และถือปฏิบัติสืบกันมาเป็นเวลาช้านาน  การจัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมสําคัญในทางพระพุทธศาสนา และเพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมที่จะส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ และร่วมสืบทอดบวรพระพุทธศาสนาด้วย

ด้านนางสาววิภาวี บุญเรือง นายกเทศมนตรีตําบลกุดสิม กล่าวว่า สำหรับการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ที่เทศบาลตำบลกุดสิมจัดขึ้นในครั้งนี้  ได้รับความร่วมมือจากทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งอบจ.กาฬสินธุ์ และเงินโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา เทศบาลตําบลกุดสิม โดยมีหน่วยงานที่จัดขบวนเข้าร่วม 17 ขบวน เช่น ขบวนต้นเทียนเทศบาลตําบลกุดสิม, ขบวนเทศบาลตําบลกุดหว้า, ขบวน อบต.คุ้มเก่า, ขบวนเทศบาลตําบลสงเปลือย, ขบวนโรงพยาบาลและสาธารณสุขอำเภอเขาวง, ขบวนโรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิทยา, ขบวนชุมชนตลาดสดเทศบาลตําบลกุดสิม, ขบวนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย และขบวนวิทยาลัยเทคนิคเขาวง เป็นต้น ทั้งนี้ ยังมีการประกวดขบวนแห่ต้นเทียนสวยงามและสร้างสวรรค์ เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ ให้กับทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมใจการสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม สำหรับเทศบาลตำบลกุดสิม และพื้นที่อ.เขาวง ซึ่งประชากรเป็นชาติพันธุ์ผู้ไท มีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ เช่น ภาษา อาหาร เครื่องแต่งกาย เป็นของตนเอง มีชีวิตที่เรียบง่าย แต่มีความเข้มแข็งทางวัฒนธรรม เป็นที่รู้จักแพร่หลาย โดยเฉพาะผ้าไหมแพรวา ที่ประณีต สวยงาม นอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์ และโครงการพระราชดำริหลายโครงการ เช่น อ่างเก็บน้ำลำพะยังตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ, อุโมงค์ผันน้ำลำพะยังภูมิพัฒน์ เพื่อการอุปโภคบริโภคและเกษตร  เป็นแหล่งผลิตข้าวเขาวง สินค้าระดับ GI การจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาแล้ว ยังส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม ปลูกฝังเยาวชนสืบสาน อนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรมของอําเภอเขาวง จากระดับท้องถิ่นสู่ระดับสากลต่อไป ทั้งนี้ตามสโลแกนแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปีนี้คือ “แห่เทียนเข้าพรรษาต้องมาเขาวง”