ขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดประมูลทะเบียนรถเลขสวย หมวดอักษร กพ ‘การค้าทวีคูณ เพิ่มพูนโชคลาภ’ ”

 

นายกฤษฎา มะลิซ้อน ขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด ว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด ได้เปิดประมูลป้ายทะเบียนรถเลขสวย (ครั้งที่ 10 ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน หมวดอักษร กพ “การค้าทวีคูณ เพิ่มพูนโชคลาภ ” จำนวน 301 หมายเลข ด้วยวิธีประมูลทางระบบอินเตอร์เน็ตช่องทางเดียว เริ่มลงทะเบียนประมูล ผ่านเว็ปไซด์ www.tabienrod.com ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 9 กรกฎาคม 2565 ซึ่งทะเบียนรถเลขสวยทุกแผ่นป้าย ได้ผ่านพิธีเสริมสิริมงคล โดยพระครูวิมลบุญโกศล เจ้าอาวาสวัดวิมลนิวาส ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด ก่อนนำออกประมูล “คนร้อยเอ็ด ใช้ป้ายร้อยเอ็ด ภาษีพัฒนาร้อยเอ็ด” โอกาสเดียวกันนี้สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด ได้นำทะเบียนรถ เลขสวย หมวดอักษร กท จำนวน 34 หมายเลข และหมวดอีกษร กธ จำนวน 7 หมายเลข ที่ค้างชำระออกมาทำการประมูลใหม่ด้วย

การประมูลทะเบียนรถเลขสวย เป็นการดำเนินการตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติรถยนต์ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2546 ให้มีการนำหมายเลขทะเบียนรถที่เป็นที่ต้องการ หรือเป็นที่นิยมของประชาชนออกประมูลเป็นการทั่วไป เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าร่วมประมูลได้อย่างเสมอภาค เท่าเทียมกัน โปร่งใส เป็นธรรม และรายได้จากการประมูลจะนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน หรือ(กปถ.) ในการสนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน การรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เช่น โครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย โครงการบูรณาการตรวจความพร้อมของรถโดยสารประจำทางร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ เป็นต้น อีกทั้งยังเป็นการแบ่งเบาภาระด้านงบประมาณของรัฐ และช่วยเหลือสังคมอีกทางหนึ่งด้วย


นอกจากนี้รายได้จากการประมูลส่วนหนึ่ง จะนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

สอบถามเพิ่มเติม โทร. สายด่วน โทร.1584  งานบริหารทั่วไป : 098-1014151  ฝ่ายทะเบียนรก : 0-4362-4150
สำนักงานขนส่ง สาขาโพนทอง : 043-571067   สำนักงานขนส่งสาขาสุวรรณภูมิ : 043-581169