ผู้ว่าฯศรีสะเกษ นำข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ถวายเครื่องราชสักการะ ร.9 “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ


เมื่อวันที่ 2 มี.ค. ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติครองราชย์ 60 ปี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2564 โดยมี นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รอง ผวจ.ศรีสะเกษ พล.ต.ต.สันติ เหล่าประทาย ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ นางทัศนี ขจัดมลทิน ผอ.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมพิธี
นายวัฒนา กล่าวว่า เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2552 ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกำหนดให้ ในวันที่ 2 มี.ค. ของทุกปี เป็น “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทยแล้ว และยังเป็นการสร้างแรงกระตุ้นแรงงานไทยเข้าใจและเห็นความสำคัญของมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ที่จะเป็นตัวกำหนดฝีมือของตนเองให้เป็นที่ยอมรับ และการได้รับค่าจ้างที่เป็นธรรมต่อไป.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา ศรีสะเกษ // รายงาน