ชมรมอนุรักษ์พระเครื่องพระบูชาอีสานยอดนิยม ชมรมที่คอยผลักดันวัตถุมงคลสายอีสานสู่มาตราฐานสากล

เพื่อให้วัตถุมงคลได้รู้จักอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ โดยมีประธานชมรม(เดี่ยว คุโรซากิ อุบล) รองประธานชมรม(ครูเก่ง คุ้มบารมี)และสมาชิกในชมรมอีกหลายท่านดูแลในแต่ละหน้าที่ ชมรมอนุรักษ์พระเครื่องพระบูชาอีสานยอดนิยมจัดตั้งเพื่อส่งต่อตลาดพระเครื่องในต่างประเทศและในประเทศไทย เปิดช่องทางการส่งต่อพระเครื่องในรูปแบบใหม่พร้อมออกใบรับประกันพระแท้(ในรุ่นที่อยู่ในระบบ) ชมรมอนุรักษ์พระเครื่องพระบูชาอีสานยอดนิยมอยากให้ผู้ที่อยากจะเข้ามาศึกษาสะสมในพระเครื่องพระบูชาได้เล่นหาสะสมอย่างถูกต้อง