ขอนแก่น – โรงเรียนน้ำพองศึกษาจัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่โรงเรียนน้ำพองศึกษา ต.วังชัย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน ได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยมี ว่าที่ร้อยตรีพิจิตร ราชบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม  นางสาวจิรภรณ์ สีปากนา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน พร้อมผู้บริหารคณะครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา จัดกิจกรรมแสดงสัญลักษณ์การต่อต้านยาเสพติด การแสดงละครสั้น ต่อต้านยาเสพติด จากคณะกรรมการนักเรียน และ การประกวด TO BE PRIDE จากชมรม TO BE NUMBER ONE เพื่อเป็นการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด