อุดรธานี – ร.13 พัน.2 ช่วยเหลือซ่อมแซม ปรับปรุงบ้านให้ประชาชนที่มีฐานะยากจนในพื้นที่ อ.หนองวัวซอ 

 

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2565 พันโท วิทยา สาริยา ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 13 ได้อนุมัติให้จัดกำลังพลชุดช่างของหน่วย เข้าดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้กับครอบครัว นางสำเนียง สิมลี บ้านเลขที่ 24 หมู่ที่ 1 ตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นบุคคลที่ทุพพลภาพและทางบ้านมีฐานะยากจน มีความเป็นอยู่ที่ลำบาก และเพื่อเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัว และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ตามโครงการ “ สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ ” ของกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 13 โดยครั้งนี้ได้เข้าดำเนินรื้อผนังบ้านเดิม (สังกะสี) และได้ก่อผนังบ้านใหม่ด้วยอิฐบล็อก ซึ่งมีประชาชนในพื้นที่มาร่วมดำเนินการก่อสร้าง/ซ่อมแซมบ้านร่วมกับกำลังพลชุดช่างของหน่วยด้วย ปัจจุบันดำเนินการได้แล้ว 70%

ซึ่งการดำเนินการยังคงเป็นไปอย่างต่อเนื่องและจะดำเนินการให้แล้วเสร็จต่อไป โดยการเข้าช่วยเหลือประชาชนในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของกองทัพบก ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนให้ได้รับการดูแล ทั้งนี้กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 13 ได้วางแผนหาแนวทางให้ความช่วยเหลือประชาชนรายดังกล่าวในการก่อสร้าง/ซ่อมแซมที่พักอาศัย ระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆต่อไป จากการที่กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 13 ได้เข้าช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านทำให้นางสำเนียง สิมลี พร้อมทั้งครอบครัว , ผู้นำชุมและประชาชนในพื้นที่ มีความรู้สึกปลาบปลื้มใจและรู้สึกดีใจเป็นอย่างมาก พร้อมทั้งได้กล่าวขอบคุณ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 13 ที่ได้จัดกำลังพลของหน่วยเข้ามาให้การช่วยเหลือในการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านในครั้งนี้


ข้อมูลภาพข่าว  ร.ต.กฤษฎา มณีใส
#กรมทหารราบที่ 13