มุกดาหาร(ชมคลิป) เร่งฉีดวัคซีน กลุ่ม 608 ลดอัตราป่วยหนักและเสียชีวิต จาก โควิด-19


จังหวัดมุกดาหาร เร่งฉีดวัคซีน กลุ่ม 608 ลดอัตราป่วยหนักและเสียชีวิต จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหสัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า จังหวัดมุกดาหาร ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนตามจำนวนที่ได้รับจัดสรร ตั้งแต่เดือนเมษายน – ปัจจุบัน (22 สิงหาคม 2564) สะสมรวม 82,481 คน คิดเป็นร้อยละ 33.58 ของจำนวนประชาการกลุ่มเป้าหมาย (245,638 คน) โดยมีเป้าหมาย ฉีดวัคซีนให้ได้ ร้อยละ 50 ภายในเดือนสิงหาคม 2564 นี้
ส่วนกลุ่มเป้าหมาย 608 คือ กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป รวมถึง 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง และหญิงตั้งครรภ์ จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 86,769 คน ขณะนี้ฉีดไปได้ 21,679 คน คิดเป็น ร้อยละ 25.42 (ข้อมูล ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2564)
นายวีระชัย นาคมาศ กล่าวเชิญชวน กลุ่มประชาชน 608 รับการฉีดวัคซีน เพื่อลดการติดเชื้อในกลุ่มที่จะมีอาการรุนแรงและอาการหนัก ซึ่งขณะนี้ทุกอำเภอได้เร่งฉีดวัคซีนให้กลุ่มนี้ เพื่อเพิ่มอัตราการรับวัคซีนให้ได้ตามเป้าหมาย ร้อยละ 50 ในเดือนสิงหาคมนี้ ก่อนที่จะฉีดวัคซีนให้กับประชาชนทั่วไปมากขึ้นเพื่อให้ครอบคลุมจำนวนประชากในจังหวัดมุกดาหารให้มากที่สุด
ส่วนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยการแพร่ระบาดโควิด – 19 ของจังหวัดมุกดาหาร มีสัญญาณที่ดีเชิงบวก มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 รักษาหายกลับบ้านเพิ่มขึ้นอีก 17 คน ตัวเลขสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดมุกดาหาร ล่าสุด สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ โควิด-19 ระลอกใหม่ (เริ่มตั้งแต่ เม.ย. 64) ถึงวันที่ 23 ส.ค. 64 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 12 คน มาจากพื้นที่เสียง 8 คน ในพื้นที่ 4 คน ปัจจุบันมีผู้ป่วยโควิด-19 ที่กำลังรักษาตัวในโรงพยาบาล/โรงพยาบาลสนาม รวม 341 คน ลดลงจากวานนี้ (22 ส.ค. 64) 17 คน
ข้อมูลจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ระบุได้รับจัดสรรวัคซีนจากสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 ประกอบด้วย ซิโนแวค 62,880 โด๊ส / แอสตร้าเซนเนก้า 50,400 โด๊ส/ ชิโนฟาร์ม 523 โด๊ส / ไฟเซอร์ 2,640 โด๊ส รวมทั้งสิ้น 11,6443 โด๊ส โดยฉีดวัคซีนให้กับประชาชนที่ลงทะเบียน และ Walk in มาที่โรงพยาบาลในพื้นที่ รวมทั้งจัดหน่วยเคลื่อนที่ดาวกระจายฉีดวัคซีนไปยังอำเภอต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดยังคงเหลือวัคซีนรวม 7,710 โด๊ส
ล่าสุดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่ จังหวัดมุกดาหาร มีผู้ป่วยสะสม 1,742 คน รักษาหายกลับบ้านแล้ว 1,416 คน เสียชีวิต 4 คน..
อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ // มุกดาหาร