บึงกาฬ – ผู้แทนหน่วยงานมอบเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทาน ให้กับ โรงเรียนชุมชนบ้านซาง ต.ซาง อ.เซกา


เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564 พันโท บริสุทธิ์ สุจินพรัม ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 13 ได้มอบหมายให้ร้อยเอก กฤษณะ วรยศ นายทหารฝ่ายกิจการพลเรือนกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 13 เป็นผู้แทนของหน่วย มอบเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทาน จากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักพันธ์เพ็ญศิริจากจังหวัดเชียงราย ให้กับโรงเรียนชุมชนบ้านซาง ตำบลซาง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ เพื่อเป็นแหล่งอาหารตามแนวทางแหล่งอาหาร “ โครงการทหารพันธุ์ดี ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย ” โดยมีนางภาวินันท์ นามศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านซาง เป็นผู้รับมอบ และในครั้งนี้ได้ดำเนินการสร้างโรงเรือนอนุบาลลูกไก่ ให้กับโรงเรียนดังกล่าว จากการที่ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 13 ได้เข้ามอบเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทาน ให้กับโรงเรียนชุมชนบ้านซาง ทำให้ทางคณะครูและเด็กนักเรียน มีความยินดีเป็นอย่างมาก และได้กล่าวขอบคุณที่ทาง กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 13 ได้จัดเจ้าหน้าที่มามอบเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทานและสร้างโรงเรือนอนุบาลลูกไก่ให้กับโรงเรียนฯ ในครั้งนี้
ข้อมูลภาพข่าว  จ.ส.อ.กฤษฎา มณีใส
#กรมทหารราบที่ 13