ศรีสะเกษ – พ่อเมืองดอกลำดวน มอบโคและกรรมสิทธิ์ โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริฯ

 


เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกันทรารมย์ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีมอบโคและกรรมสิทธิ์โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริฯ (ธคก.) ให้แก่เกษตรกร อ.กันทรารมย์ และอ.น้ำเกลี้ยง เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมี นายปราจิต แก้วลา นายอำเภอกันทรารมย์ พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์นัทธ์เวโรจน์ บูชาพัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ นายทองวรรณ จิตโชติ นายก อบต.โนนสังข์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นำเกษตรกรจาก อ.กันทรารมย์ และอ.น้ำเกลี้ยง ให้การต้อนรับและร่วมพิธี เข้ารับเอกสารสิทธิ์และรับมอบโค-กระบือ ตามโครงการธนาครโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริฯ ให้แก่เกษตรกรอำเภอกันทรารมย์และน้ำเกลี้ยง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565


นายสัตวแพทย์นัทธ์เวโรจน์ บูชาพัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า พิธีมอบโคและกรรมสิทธิ์โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริฯ ในครั้งนี้ มีเกษตรกรเข้ารับทั้งสิ้น จำนวน 131 ราย โดยแยกเป็นเกษตรกรในพื้น อ.กันทรารมย์ จำนวน 81 ราย และเกษตรกร อ.น้ำเกลี้ยง จำนวน 50 ราย ที่เคยได้รับการช่วยเหลือจากโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริฯ (ธคก.) และได้ส่งลูกสัตว์ตัวแรกคืนให้กับโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเกษตรกรที่รับมอบโค-กระบือ ในวันนี้ ทุกคนได้กล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณ ว่า จะดูแลเลี้ยงโค-กระบือ ที่ได้รับมอบในครั้งนี้เป็นอย่างดี ไม่นำไปจำหน่าย และไม่ฆ่าโดยเด็ดขาด


นอกจากนี้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ ยังได้จัดการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงโค-กระบือ ให้แก่เกษตรกรที่มาร่วมงานอีกด้วย เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 และเพื่อให้เกษตรกรได้มีโค-กระบือ ไว้ใช้งานในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมต่อไป.

ทีมข่าว จ.ศรีสะเกษ // รายงาน