หนองบัวลำภู (ชมคลิป) ฮือฮา! ปรากฏการณ์ ‘พระอาทิตย์ทรงกลด’ วายุเป็นพวงพุ่งลงเศียรพระมหาจักรพรรดิ

ขณะประกอบพิธีบวงสรวง ท่ามกลางเสียงสวดอิติปิโส กระหึมทั่วบริเวณพิธีเชื่อมันในพลังศรัทธาชาวพุทธร่วมพิธีอัญเชิญหยกรูปหัวใจบรรจุในองค์พระพุทธรูปปางพระมหาจักรพรรดิ วัดสุวนาราม

ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศภายในวัดสุวนาราม บ้านโคกล่าม ตำบลนากอก อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู เมื่อคณะศรัทธาพุทธศาสนิกชนแทบทั่วทุกภาคของไทยเดินทางมาร่วมในการประกอบพิธีบวงสรวงโดย พราหมณ์เผด็จ โยธะพล พราหมณ์หลวงประกอบพิธี ต่อจากนั้นเป็นการรำบวงสรวงของผู้นำสตรี”กลุ่มสตรีศรีบุญเรือง เมืองคนดี”จากนั้นเป็นพิธีอัญเชิญหยกรูปหัวใจ พร้อมพระบรมสารีริกธาตุ วัตถุมงคล และมวลธาตุขึ้นไปบรรจุไว้ในกล่องรวมดวงใจของพระพุทธรูปปางพระมหาจักรพรรดิ ที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี โดยมี นางสุภาพร ศรีกาญจนา อดีต ส.อบจ.หนองบัวลำภู พร้อมเครือญาติตระกูลศรีกาญจนา นายวุฒิพงษ์ ศิริสถิตย์ นายก อบจ.หนองบัวลำภู นายวุฒิพงษ์ นิลนามะ นายก อบต.นากอก พ่อประมง ทัศดร พร้อมคหบดีสายบุญจากหนองบัวลำภู


นอกจากนั้นยังมี นางสุภาพ พวงพิลา ศรัทธาจากกรุงเทพมหานคร คณะศรัทธาจากอำเภอแม่สอด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก พ.ต.อ.สุมิตร นันสถิตย์ ผกก.สภ.ศรีบุญเรือง พร้อมคณะกรรมการ กกตร.สภ.ศรีบุญเรือง ตลอดจนพุทธศาสนิกชนชาวบ้านโคกล่ามและในเขตพื้นที่เข้าร่วมพิธีกรรม .ในระหว่างการประกอบพิธีบวงสรวงผู้ร่วมพิธีได้มองเห็นปรากฏการณ์อัศจรรย์ยิ่งเมื่อมองเห็นพระอาทิตย์ทรงกลดเหนือเจดีย์รัตนมงคล และมองเห็นเมฆรวมตัวเสมือนวายุถูกรวมเป็นพวงพุ่งลงมายังเศียรพระพุทธรูป ปางพระมหาจักรพรรดิ ขณะประกอบพิธีบวงสรวงและอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ วัตถุมงคล และมวลธาตุขึ้นไปบรรจุในกล่องรวมหัวใจองค์พระพุทธรูป พุทธศาสนิกชนต่างเปล่งเสียงอนุโมทนาสาธุกันถ้วนทั่ว


โดยมีพระอธิการ สากล ฐิตญาโณ (พระอาจารย์นรสิงห์ทอง) แห่งวัดจอมมณี(ภูเหล็กไฟ)บ้านโนนภูทอง ตำบลวังทอง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นเจ้าพิธีกรรม พร้อมพระครูเมตตาจันทคุณ(อาจารย์ปราณี) เจ้าอาวาสวัดสุวนาราม คณะสงฆ์จากเหนือ อีสานและใต้ ร่วมอัญเชิญหยกรูปหัวใจ พระบรมสารีริกธาตุ วัตถุมงคล และพลอยเจ็ดสี ซึ่งเป็นมวลธาตุที่หาได้ยากยิ่งประกอบพิธีกรรม ท่ามกลางเสียงสวดพุทธมนต์บทธรรมจักกัปปวัตตนสูตร เสียงสวดอิติปิโส กระหึมไปทั่วบริเวณพิธี ในช่วงการนำวัตถุมงคลและมวลธาตุที่เป็นพลังศรัทธาช่วยกันส่งต่อกันเป็นแถวยาวเป็นทอดๆจนถึงส่วนขององค์พระพุทธรูปที่ถูกกำหนดให้บรรจุไว้


สำหรับการการก่อสร้างองค์พระพุทธรูป ปางพระมหาจักรพรรดิ ทรงเครื่อง เกิดจากพลังศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่ร่วมสละแรงกาย แรงใจ และพลังศรัทธาร่วมบริจาคหิน ปูน ทราย และทุนทรัพย์ร่วมกันสร้างองค์พระโดยได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 และประกอบพิธีบวงสรวงพร้อมเทปูนเป็นปฐมฤกษ์เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2565 และเมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2565 ขึ้น 6 ค่ำ เดือน 7 เป็นวันประกอบพิธีกรรมที่สำคัญก่อดำเนินการก่อสร้างในลำดับชั้นต่อไป สำหรับพระพุทธรูปปางพระมหาจักรพรรดิ ทรงเครื่อง ที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้างมีขนาดหน้าตัก 10 เมตร สูง 15 เมตร คาดว่าจะเห็นเป็นรูปร่างก่อนเทศกาลวันเข้าพรรษานี้ ส่วนจะเป็นรูปแบบ พร้อมเครื่องทรงคงจะต้องอาศัยพลังศรัทธาของชาวพุทธไปอีกระยะหนึ่ง จึงขอบอกมายังพุทธศาสนิกชนที่มีพลังศรัธาจะบริจาคผ่านบัญชีกลางในการก่อสร้างองค์พระนี้ได้ที่บัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาศรีบุญเรือง หมายเลขบัญชี 120-8-04566-7โดยนายสมชาย บุญประคม และคณะ พระครูเมตตาจันทคุณ เจ้าอาวาสวัดสุวนาราม แจ้งข่าวบุญ


ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู