หนองบัวลำภู – สจ.ไพโรจน์ ร่วมถกปัญหา กับ ผอ.โครงการชลประทานหนองบัวลำภู เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง

สจ.ไพโรจน์ ร่วมถกปัญหา กับ ผอ.โครงการชลประทานหนองบัวลำภู เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งให้กับชาวบ้านหลังไร้ความชัดเจนกับพื้นที่ขณะที่อีก 20 ครัวเรือนไม่ได้มีส่วนได้เสียกับมีน้ำใช้อย่างสบาย

เมื่อเร็วๆนี้ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ประชุมร่วมกับชาวบ้านกุดดุก-สุขเกษม ตำบลนากอก อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมกับ นายไพโรจน์ ศรีกาญจนา อดีต ส.อบจ.หนองบัวลำภู เขต อำเภอศรีบุญเรือง ในอดีตที่ผลักดันโครงการนี้แก้ปัญหาให้กับชาวบ้าน โดยมีนายวรวิทย์ สุภาอ้วน ผอ.โครงการชลประทานหนองบัวลำภู นายกิตติ นาคธรนินทร์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม และ นายพิชัย สุวรรษโคตร หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำที่ 1 สำนักงานโครงการชลประทานหนองบัวลำภู ร่วมประชุมชี้แจงปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ทั้งนี้สืบเนื่องจากโครงการชลประทานหนองบัวลำภู กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้อนุมัติโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านกุดดุก-สุขเกษม ตำบลนากอก อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อใช้ประโยชน์และดูแลรักษาร่วมกันตั้งแต่ปีงบประมาณ 2564 ร่วม 40 ล้านแต่ยังไม่สามารถดำเนินการจ่ายน้ำให้กับเกษตรกรได้โดยมีผู้ใหญ่บ้านกุดดุก-สุขเกษม ทั้ง 2 หมู่บ้าน ประธานสภา อบต.นากอก ส.อบต.นากอก และชาวบ้านร่วม 20 ครัวเรือนที่คลองส่งน้ำใต้ดินผ่านและพื้นที่ที่คาดว่าจะมีการปล่อยน้ำเข้าไปในที่ทำการเกษตร หลังก่อสร้างเสร็จรื้อรังมาร่วมปียังไร้ความชัดเจนว่าทิศทางการส่งน้ำจะไปในทิศทางไหน ขณะที่มีอีกหมู่บ้านร่วม 20 ครัวเรือนไม่ได้มีส่วนได้เสียกับมีน้ำใช้อย่างสบาย

สจ.ไพโรจน์ฯกล่าวภายหลังลงพื้นที่ว่าหลังจากได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านกุดดุก-สุขเกษม ตามที่สำนักงานโครงการชลประทานหนองบัวลำภู ได้ดำเนินการก่อสร้างสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านกุดดุก-สุขเกษม เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนบรรเทาภัยแล้ง ให้แก่ประชาชนในพื้นที่บ้านกุดดุก-สุขเกษม ตำบลนากอก โดยที่มีชาวบ้านที่มีที่ไร่นาร่วม 10 รายไม่สามารถใช้น้ำได้และในขณะเดียวกันมีชาวบ้านกุดดุก-สุขเกษมอีกร่วม 15 ครัวเรือนหวังจะมีท่อส่งน้ำไปถึงกลับยังไร้ทิศทางในการส่งน้ำเข้าไป

ด้าน นายวรวิทย์ สุภาอ้วน ผอ.โครงการชลประทานหนองบัวลำภู กล่าวว่าหลังจากทราบปัญหาในขณะที่ตนเองพึ่งย้ายมาดำรงตำแหน่งที่นี่ยังไม่ถึง 6 เดือนแต่ก็ได้รับทราบข้อมูลจากบุคลากรในสังกัดที่ได้นำเรียนข้อมูลและความเป็นมาของโครงการให้ทราบ สำหรับประเด็นปัญหาจากชาวบ้านที่มีท่อส่งน้ำผ่านในที่ดินของเกษตร ทางสำนักงานโครงการชลประทานจะแก้ปัญหาให้สามารถนำน้ำจากถังพักน้ำกลับมาใช้ได้ ในขณะที่พื้นที่ของเกษตรกรอีกร่วม 15 ครัวเรือนน้ำไม่สามารถส่งต่อไปได้เนื่องจากเป็นพื้นที่สูงกว่า แต่ถึงอย่างไรก็ตามทางชลประทานจะแก้ปัญหาด้วยการทดลองจ่ายน้ำจากถังเก็บกักน้ำส่งเข้าท่อส่งน้ำให้กับเกษตรกรที่มีท่อส่งน้ำกลับมาให้ใช้เสร็จสิ้นภายในเดือนเมษายน ศกนี้ สำหรับพื้นที่ของเกษตรกรที่อยู่ภายในหมู่บ้านกุดดุก-สุขเกษม ที่ยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ เพื่อให้ชาวบ้านสามารถใช้ประโยชน์เต็มที่ ทางชลประทานจะตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ในปีงบประมาณต่อๆไป

ในขณะที่ตัวแทนชาวบ้านกุดดุก-สุขเกษม กล่าวภายหลังได้รับฟังชี้แจงก็เข้าใจในประเด็นปัญหาและแนวทางที่ทางชลประทานหนองบัวลำภู จะเข้ามาแก้ไขตามความต้องการของชาวบ้าน โดยขอให้กรมชลประทานดำเนินการเชื่อมต่อขยายท่อส่งน้ำจากถังเก็บกักน้ำและจากลำน้ำห้วยน้ำพวย และต่อท่อส่งต่อเพื่อเพิ่มการใช้น้ำให้ประชาชนในพื้นที่ใช้ทั้งอุปโภคและบริโภครวมถึงพื้นที่การเกษตรกว่า 50 หลังคาเรือน หลังจากนั้นได้ร่วมกันลงพื้นที่ตั้งแต่จุดตั้งสถานีเครื่องสูบน้ำ ภายในลำน้ำพวย แนวเขตของท่อส่งน้ำจากสถานีสูบน้ำไปยังหอถังเก็บน้ำ เพื่อจะหาทางช่วยเหลือเกษตรกรอีกส่วนหนึ่งตามความต้องการกับปัญหาความเดือดร้อนจากชาวบ้านในการช่วยเหลือได้ทันท่วงที

สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์ /ภาพและข่าว เพ็ญนภา ทัพซ้ายขวา รายงาน

Related posts