ผู้ว่าฯหนองบัวลำภู เชิญพสกนิกรชาวหนองบัวลำภู ร่วมเฝ้ารับเสด็จในหลวง-ราชินี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดแพรคลุมป้าย“เจดีย์อัฐบริขารเขมาภิรโต ” และทรงประกอบพิธีสมโภช “พิพิธภัณฑ์อัฐบริขารหลวงปู่ขาว อนาลโย ”

ผู้ว่าฯหนองบัวลำภู เชิญพสกนิกรชาวหนองบัวลำภู ร่วมเฝ้ารับเสด็จในหลวง-ราชินี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดแพรคลุมป้าย“เจดีย์อัฐบริขารเขมาภิรโต ” และทรงประกอบพิธีสมโภช “พิพิธภัณฑ์อัฐบริขารหลวงปู่ขาว อนาลโย ”ณ วัดถ้ำกลองเพล จังหวัดหนองบัวลำภู

นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เปิดเผยว่าด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จะเสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดแพรคลุมป้าย “เจดีย์อัฐบริขารเขมาภิรโต”และทรงประกอบพิธีสมโภช “พิพิธภัณฑ์อัฐบริขารหลวงปู่ขาว อนาลโย”ณ วัดถ้ำกลองเพล อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2565


โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ประทับเครื่องบินพระที่นั่ง ณ ลานจอดเครื่องบินพระที่นั่ง หน้าพระตำหนักที่ประทับ เสด็จฯถึงท่าอากาศยานทหาร กองบิน 23 อุดรธานี ในเวลา 16.30 น. และเสด็จฯ ประทับรถยนต์พระที่นั่งไปจังหวัดหนองบัวลำภู


เวลา 17.00 น. เสด็จฯ ถึง“เจดีย์อัฐบริขารเขมาภิรโต”วัดถ้ำกลองเพล ทรงสรงและทรงบรรจุอัฐิธาตุหลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต ลงในผอบ เพื่อนำไปประดิษฐานไว้ภายในเจดีย์ฯ ทรงเปิดแพรคลุมป้าย “เจดีย์อัฐบริขารเขมาภิรโต” เสด็จฯ เข้าภายในเจดีย์ฯ ทอดพระเนตรรูปหล่อหลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต อัฐบริขาร และแม่พิมพ์เหรียญที่ระลึกหลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต
จากนั้นทั้งสองพระองค์เสด็จฯออกจาก“เจดีย์อัฐบริขารเขมาภิรโต” ทรงปลูกต้นรวงผึ้ง รวม 2 ต้น พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีจิตศรัทธา จำนวน 150 ราย ในเวลาต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงลงพระปรมาภิไธย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงลงพระนามาภิไธย ลงในแผ่นศิลาสำหรับนำไปประดิษฐานภายใน“เจดีย์อัฐบริขารเขมาภิรโต”


พระราชภาวนาวชิรากร (หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก) รักษาการเจ้าอาวาสวัดถ้ำกลองเพล ถวายของที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จะเสด็จฯประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งเสด็จฯไปยังกุฏิหลวงปู่ขาว อนาลโย ทอดพระเนตรรูปหล่อหลวงปู่ขาว
เสร็จแล้ว เสด็จฯประทับรถยนต์พระที่นั่งไปทรงประกอบพิธีสมโภช“พิพิธภัณฑ์อัฐบริขารหลวงปู่ขาว อนาลโย” ทรงสรงอัฐิธาตุหลวงปู่ขาว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงลงพระปรมาภิไธย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงลงพระนามาภิไธย ลงในแผ่นศิลาสำหรับนำไปประดิษฐานภายใน “พิพิธภัณฑ์อัฐบริขารหลวงปู่ขาว อนาลโย” ทอดพระเนตรประวัติและอัฐบริขารหลวงปู่ขาว


จากนั้น ทั้งสองพระองค์เสด็จออกจาก“พิพิธภัณฑ์อัฐบริขารหลวงปู่ขาว อนาลโย”ทรงปลูกต้นพยุงซึ่งเป็นต้นไม้ประจำ จ.หนองบัวลำภู รวม 2 ต้น ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าฯรับเสด็จ ตามพระราชอัธยาศัย สมควรแก่เวลาประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯออกจากวัดถ้ำกลองเพล จังหวัดหนองบัวลำภู ไปยังท่าอากาศยานทหาร กองบิน 23 อุดรธานี ประทับเครื่องบินพระที่นั่ง ออกจากท่าอากาศยานทหาร กองบิน 23 อุดรธานี ไปยังลานจอดเครื่องบินพระที่นั่ง ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯ กลับพระราชวังดุสิต


โอกาสนี้ นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผวจ.หนองบัวลำภู จึงขอเชิญชวนพสกนิกรจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดแพรคลุมป้าย “เจดีย์อัฐบริขารเขมาภิรโต”และทรงประกอบพิธีสมโภช“พิพิธภัณฑ์อัฐบริขารหลวงปู่ขาว อนาลโย”ณ วัดถ้ำกลองเพล อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ในวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 17.00 น. โดยขอให้ประชาชนที่มาร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จมาพร้อมกันที่วัดถ้ำกลองเพล ภายในเวลา 14.00 น.

ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู