นครพนม (ชมคลิป) ฝนตกชุก ชาวบ้านเก็บเห็ดป่าขายสร้างรายได้งาม

วันนี้ 22 พฤษภาคม 2565 ที่จังหวัดนครพนม ตลาดเห็ดป่าคึกคักหลังจากฝนตกชุกชาวบ้านออกหาเห็ดวางขายริมทางสร้างรายได้วันละกว่า 1,000 บาท


หลังจากย่างเข้าสู่หน้าฝน และมีฝนเริ่มตกชุกนอกจากจะส่งผลดี ต่อการทำนาของเกษตรกรแล้ว ยังส่งผลดีต่อชาวบ้านที่ออกไปหาของป่าขาย เนื่องจากฝนที่ตกลงมาทำให้ ผักหวานป่าหน่อไม้รวมถึงเห็ดป่าหาง่ายมากยิ่งขึ้น เช่นเดียวกันกับชาวบ้านในตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน หลังจากที่ฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง สลับกับอากาศร้อนอบอ้าว จึงได้รวมกัน ออกไปหาเห็ด ป่าสาธารณะ มาขายริมทางถนน นครพนม ท่าอุเทน มีทั้งเห็ดระโงกเห็ดดินเห็ดผึ้ง เห็ดต่างๆ ส่วนราคาตั้งแต่ ขายเป็นจาน จานละ 50 บาท จานละ 100 บาท ขายเป็นกิโลกรัมกิโลกรัมละ 250 บาทถึง 400 บาท แล้วแต่ชนิดของเห็ด ซึ่งชาวบ้านนิยม ซื้อไปทำอาหาร ประเภทแกง 1 โดยชาวบ้านที่ไปหารับรองความปลอดภัย เนื่องจากใช้ภูมิปัญญาของชาวบ้านนานนับ 10 ปี ในการหาเห็ดแต่ละชนิดสามารถการันตี รับประทานแล้วปลอดภัย สำหรับเห็ด ที่แพงช่วงนี้ก็จะเป็นเห็ดระโงกตกกิโลกรัมละ 350 ถึง 400 บาท สามารถสร้างรายได้วันละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาทในแต่ละคนโดยปีนี้ชาวบ้านบอกว่าฝนมาเร็วกว่าทุกปีและอากาศร้อนอบอ้าวทำให้เห็ดป่ามีมากกว่าทุกปี


ข่าว/ภาพ ประทีป วชิระธธัญญากุล นครพนม