อุดรธานี – สมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากรมทหารราบที่ 13 เข้ามอบรถเข็นวิลแชร์ และเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้กับผู้ป่วยติดเตียงและผู้ยากไร้ ในพื้นที่อำเภอหนองแสง

 

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 คุณ นิตยา โพธิ์นาแค ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขา กรมทหารราบที่ 13 พร้อมด้วยคณะ ร่วมกับกำนันตำบลหนองแสง และนักพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง เดินทางเข้าเยี่ยมเยียนพร้อมมอบรถเข็นวิลแชร์ ให้กับ นางนัน เย็นศิริ ซึ่งเป็นยายของ พลทหารโสภณ ช่างเรือนกุล หลังจากนั้นได้เดินทางเข้ามอบเครื่องอุปโภค-บริโภคที่จำเป็นให้กับผู้ป่วยติดเตียง และผู้ยากไร้ ในพื้นที่บ้านแสงทอง ตำบลหนองแสง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ป่วย และผู้ยากไร้ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวผู้ป่วยและผู้ยากไร้ ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จากการที่ สมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากรมทหารราบที่ 13 และคณะได้เข้าพบปะเยี่ยมเยียน พร้อมทั้งเข้ามอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้กับผู้ป่วย และผู้ยากไร้ ในครั้งนี้ ทำให้ผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือครอบครัวมีขวัญและกำลังใจดีขึ้น และมีความรู้สึกปลาบปลื้มใจเป็นอย่างมาก ที่ทาง สมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากรมทหารราบที่ 13 และคณะได้เข้ามาพบปะเยี่ยมเยียนและมอบสิ่งของให้ในครั้งนี้


ข้อมูลภาพข่าว  ร.ต.กฤษฎา มณีใส
#กรมทหารราบที่ 13