ฯพณฯอดีตนายกรัฐมนตรี คนที่ 20 (ชวน หลีกภัย) ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู

มอบหน้ากากอนามัยให้กับกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และนมผงสำหรับเด็ก


ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเร็วๆนี้ ณ ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู ฯพณฯ ชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี คนที่ 20 ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฏร พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เดินทางมามอบหน้ากากอนามัยให้กับกลุ่มเปราะบาง จำนวน 10,000 ชิ้น และหน้ากากอนามัยสำหรับเด็ก 2,000 ชิ้นและมอบนมผงสำหรับเด็กที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีนางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมให้การต้อนรับ


ฯพณฯชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาฯ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019) ที่ผ่านมามีการแพร่ระบาดอย่างกว้างขวาง แต่หลังจากเทศกาลสงกรานต์หลายพื้นที่มีการแพร่ระบาดและมีจำนวนผู้ติดเชื้อลดลง ซึ่งหนึ่งในมาตรการที่ได้ผลในการลดการแพร่ระบาด คือ การสวมใส่หน้ากากอนามัย ซึ่งเป็นการป้องกันการได้รับเชื้อ และลดการแพร่กระจายเชื้อได้เป็นอย่างดี มูลนิธิเพื่อการศึกษาและสังคม ได้เห็นถึงความสำคัญในการส่งมอบหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนที่ขาดแคลนและกลุ่มเปราะบาง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยอย่างจริงจัง อันจะเป็นการลดการแพร่ระบาดของการติดเชื้อ ระหว่างรอการฉีดวัคซีน เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ จึงได้จัดมอบหน้ากากอนามัย จำนวน 10,000 ชิ้น ให้กับจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อส่งมอบให้กับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) นำไปแจกจ่ายประชาชน กลุ่มเปราะบางในชุมชน สำหรับใช้ป้องกันตนเองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และยังได้จัดมอบนมผงสำหรับแด็ก เพื่อมอบต่อไปยังกลุ่มเปราะบางที่มีความจำเป็นต้องใช้ในการดูแลเด็กเล็กให้ครบทั้ง 76 จังหวัด


นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ต่อท่านประธานรัฐสภาฯจังหวัดหนองบัวลำภู มีประชากรทั้งสิ้น 508,389 คน โดยมีผู้สูงอายุจำนวน 83,949 คน และคนพิการ 20,083 คน และตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 จังหวัดหนองบัวลำภู มีผู้ป่วยสะสม ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 จำนวน 34,066 ราย รักษาหาย 31,170 ราย กำลังรักษา 2,825 ราย มีผู้เสียชีวิตสะสม 71 ราย ในขณะที่ยังมีกลุ่มเปราะบางที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ จำเป็นต้องได้รับการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน โดยจังหวัดหนองบัวลำภู มีผลการดำเนินการฉีดวัคซีน ของประชาชน จำนวน 379,808 ราย คิดเป็นร้อยละ 93.80 ของประชากรทั้งจังหวัด ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป เป็นการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 จำนวน 173,334 ราย และฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม จำนวน 114,325 ราย และมีแผนในการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนครอบคลุมทั้งจังหวัดให้มากที่สุด ซึ่งระหว่างที่รอการฉีดวัคซีน มีมาตรการในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ได้เป็นอย่างดีและขอขอบพระคุณท่านประธานรัฐสภาฯและคณะผู้บริหารที่ให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าว โดยให้กลุ่มเปราะบางมีการสวมหน้ากากอนามัยอย่างสม่ำเสมอและเพียงพอ จะเป็นการช่วยสร้างความปลอดภัยในการใช้ชีวิตประจำวัน ให้กับประชาชนได้ รวมทั้งเป็นการลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ได้อีกด้วย


ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู