ขอนแก่น (ชมคลิป) เทศบาลตำบลน้ำพอง ร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดตัวผลิตภัณฑ์ยาแคปซูลฟ้าทลายโจรต่อยอดสมุนไพรสู้โควิด-19

    นายชินกร แก่นคง นายอำเภอน้ำพอง พร้อมด้วย นายสุรชัย คชินทักษ นายกเทศมนตรีตำบลน้ำพอง รศ.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวผลิตภัณฑ์ยาแคปซูลฟ้าทลายโจร ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ที่ได้ทำการวิจัยและคิดค้นขึ้นมา นายอำเภอน้ำพอง กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้สมุนไพรของไทยฟ้าอย่างทะลายโจรเป็นความหวังในการบรรเทาอาการของผู้ป่วยโควิด-19 เนื่องจากมีสรรพคุณป้องกัน รักษาอาการหวัด และยังยั้งการเพิ่มจำนวนของไวรัส โดยอำเภอน้ำพองมีพื้นที่ปลูกฟ้าทลายโจรจำนวนมาก จึงพัฒนาพืชสมุนไพรด้วยการแปรรูปฟ้าทลายโจรให้เป็นสมุนไพรในการรักษาโรค และได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกพืชสมุนไพรรักษาโรค  โดยเฉพาะโรคโควิด-19 ที่รัฐบาลได้ส่งเสริมให้ใช้ฟ้าทลายโจรเป็นยาหลักในการรักษาโรค โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับรับรองแล้วว่า ที่นี่ เป็นแหล่งปลูกและผลิตพืชสมุนไพรฟ้าทลายโจร ซึ่งได้ทำการวิจัยตามหลักวิทยาศาสตร์ว่าสมุนไพรชนิดนี้ ที่ปลูกในพื้นที่อำเภอน้ำพอง มีสารแอนโดรกราโฟไลด์มากกว่าที่อื่น 3-5 เท่า และได้รับการรับรองว่าไม่มีสารโลหะหนักที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ อีกทั้งพร้อมที่จะพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์มีคุณภาพในระดับประเทศ

         รศ.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า พื้นที่อำเภอน้ำพองมีความแตกต่างจากพื้นที่อื่นๆ คือไม่มีสารโลหะหนัก ซึ่งเป็นอันตรายต่อเป็นจุดเด่นของอำเภอ ทำให้เป็นพืชสมุนไพรฟ้าทลายโจรที่มีคุณภาพ ซึ่งได้ทำการตรวจวิเคราะห์แล้ว มีสารแอนโดรกราโฟไลด์ ที่มากกว่ามาตรฐาน 3-5 เท่า ถ้าใช้ในปริมาณ 180 มิลลิกรัม/วัน ก็จะช่วยรักษาผู้ป่วยที่ติดโควิดได้ที่มีอาการไม่หนักมาก

      นายสุรชัย คชินทักษ นายกเทศมนตรีตำบลน้ำพอง กล่าว แนวทางการพัฒนาพืชสมุนไทยฟ้าทลายโจร เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ผลิตภัณฑ์ ขณะนี้ได้ดำเนินการส่งเสริมให้กลุ่มวิสาหกิจในพื้นที่ จำหน่ายเมล็ดพันธุ์และต้นพันธุ์ และพยายามขยายพันธุ์ให้กับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อแจกจ่ายให้สมาชิกในเทศบาล ซึ่งในอนาคตพร้อมที่จะลงนามความร่วมกัน เพื่อพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย