ขอนแก่น – มทภ.2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจทหารใหม่ ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

 

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 1500 พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจน้องทหารกองประจำการ รุ่นปี 2565 ผลัดที่ 1 ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 8 ค่ายมหาศักดิพลเสพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น , หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 8 และกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 8 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 3 ค่ายสีหราชเดโชไชย ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยมี พลตรี ณรงค์ สวนแก้ว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 3 และพันเอก ณรงค์ วิชญาณวรวุฒิ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 8 ให้การต้อนรับ
ในโอกาสนี้ แม่ทัพภาคที่ 2 พบปะน้องทหารใหม่ ผลัดที่ 1/65 ทางออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Video Conference พร้อมมอบนโยบายกำชับมาตรการการฝึกในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งต้องเป็นไปตามนโยบายของกองทัพบก


จากนั้น แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วยผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 8 และคณะ เข้าเยี่ยมให้กำลังใจความเป็นอยู่ของครอบครัวครูฝึกทหารใหม่ผลัด 1/65 พร้อมทั้งได้มอบสิ่งของบำรุงขวัญ เครื่องอุปโภค – บริโภคที่จำเป็นให้ครอบครัวครูทหารใหม่ แทนคำขอบคุณในการเสียสละ ตามนโบยาบกองทัพบก “เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน”