หนองคาย (ชมคลิป) เปิดด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 เต็มรูปแบบ เริ่มคึกคัก

เปิดด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 เต็มรูปแบบ ให้บุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ สามารถเดินทางเข้า-ออก หลังเจอผิดพิษโควิด-19 ปิดถึง 3ปี วันแรก เริ่มคึกคัก


วันนี้ 9 พ.ค.2565 ที่ ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย/ผู้อำนวยการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน จ.หวัดหนองคาย พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจความพร้อมการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าหน้าที่ภายในด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ในความพร้อมในการเปิดด่านซึ่ง ไทย และ สปป.ลาว ได้มีการเปิดพร้อมกันเป็นวันแรก ที่ให้คนไทย คน ลาว และคนต่างชาติ เดินทางเข้ามาในจังหวัดหนองคายและเดินทางไป สปป.ลาวได้ หลังจากที่เจอพิษการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นเหตุให้ต้องมีการปิดด่านนานถึง 3 ปี


โดยนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย/ผู้อำนวยการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน จังหวัดหนองคาย ได้ลงนามในประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่อง เปิดจุดผ่านแดนถาวร ณ ช่องทางเข้า-ออกระหว่างประเทศทางบก จังหวัดหนองคาย และยกเลิกประกาศการระงับการเดินทางเข้า-ออกของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 จุดผ่านแดนถาวรท่าเรือหนองคาย และด่านตรวจคนเข้าเมืองสถานีรถไฟหนองคาย ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 9 พ.ค. 65 เป็นต้นไป ซึ่งขั้นตอนการเดินทางเข้า สปป.ลาว เมื่อผ่านพิธีการทางด่านไทยมาแล้ว เมื่อมาถึง สปป.ลาวคือทำตามขั้นตอนทุกอย่างเหมือนก่อนครั้งที่ยังไม่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 สำคัญต้องมีหลักฐานการได้ฉีดวัคซีนครบโดส


สำหรับคนลาวที่เดินทางเข้าประเทศไทย จะต้องเข้าระบบไทยแลนด์พาสต์ แสกนคิวอาร์โค้ด มีเอกสารบอร์เดอร์พาส หรือพาสปอร์ต ใบรับรองวัคซีนครบโดส สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ โดยไม่ต้องตรวจ RT-PCR หรือ ATK แต่หากใครมีความประสงค์ต้องการจะตรวจ ATK จะมีค่าตรวจคน 250 บาท และไม่จำเป็นต้องตรวจทุกคน
ซึ่ง สปป.ลาว ได้มีประกาศของสำนักนายกรัฐมนตรี สปป.ลาว เห็นชอบให้ผ่อนผันมาตรการในการเดินทางเข้า-ออก สปป.ลาว เปิดด่านสากลทุกด่าน ให้สามารถเดินทางเข้า-ออก ทั้งชาวลาวและชาวต่างประเทศ และบุคคลไม่มีสัญชาติ บุคคลของประเทศที่มีสัญญายกเว้นวีซ่ากับ สปป.ลาว สามารถเดินทางเข้า สปป.ลาว ได้โดยไม่จำเป็นต้องขอวีซ่า ส่วนประเทศที่ไม่มีสัญญายกเว้นวีซ่า ต้องขอวีซ่า จากสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ ของ สปป.ลาว ซึ่งประจำในต่างประเทศ ส่วนผู้ที่อายุตั้งแต่ 12 ปี ขึ้นไปไม่ต้องมีใบรับรองการฉีดวัคซีนครบโดส ให้ใช้ผลตรวจ ATK ภายใน 48 ชั่วโมง ก่อนการเดินทางออกจากประเทศต้นทาง เมื่อถึง สปป.ลาว จะไม่มีการตรวจโควิด -19 ส่วนผู้ที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว สามารถเดินทางเข้าได้ตามปกติ โดยไม่มีการตรวจโควิด- 19 อนุญาตให้ใช้ยานพาหนะประเภทต่าง ๆ เดินทางเข้า-ออก สปป.ลาว ได้เหมือนก่อนที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้ทุกหน่วยงาน ตลอดจนผู้ประกอบธุรกิจต่าง ๆ เตรียมความพร้อมในทุกด้าน เพื่อให้การต้อนรับนักท่องเที่ยว ให้เปิดสถานบันเทิงและร้านคาราโอเกะ และปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 9 พ.ค.65


ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย กล่าวขอบคุณรัฐบาลไทยและรัฐบาล สปป.ลาว ที่ได้ร่วมมือกันเป็นอย่างดีในการเปิดประเทศให้ประชาชนได้เดินทางข้ามไปมาได้อย่างสะดวก สำหรับจุดผ่อนปรนต่าง ๆ ทางไทยมีความพร้อม รอทางรัฐบาล สปป.ลาว พร้อมและพิจารณาก่อน คาดว่าจะเปิดเร็ว ๆ นี้
ถึงแม้วันแรกการเข้า –ออก จะไม่คึกคักมากนัก เนื่องจากผู้เดินทางยังไม่เข้าใจขั้นตอนของการกรอกเอกสาร และค่าทำเนียมต่าง ๆ ทีเพิ่มขึ้นจากเดิม ตาดว่าจะมีผู้เดินทางเพิ่มมากขึ้น ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานภายในด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 จังหวัดหนองคาย ทั้งด่านศุลกากร ตรวจคนเข้าเมือง และด่านกักกันโรคระหว่างประเทศ มีความพร้อมให้บริการ


ด้าน นายภาคิน เทียบคำ หัวหน้าฝ่ายควบคุมและตรวจสอบทางศุลกากร หัวหน้าด่านพรมแดนหนองคาย กล่าวว่า เจ้าหน้าที่ศุลกากรหนองคาย มีความพร้อมในการให้บริการประชาชนทั้งไทยและ สปป.ลาว โดยได้เตรียมตัวล่วงหน้ามา 1 เดือนแล้ว ในช่วงเช้าของวันนี้วันแรก ทาง สปป.ลาว ยังไม่ปล่อยให้รถยนต์ส่วนบุคคลเข้ามา เพราะติดขัดในเรื่องพาสปอร์ตรถหมดอายุ เนื่องจากการปิดด่านในช่วงมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 นานถึง 3 ปี
ซึ่งประชาชนทั่วไปและผู้ประกอบการต่างๆ กล่าวขอบคุณทางรัฐบาลไทย และรัฐบาล สปป.ลาว ที่ร่วมมือกันเปิดด่านในครั้งนี้ ซึ่งจะทำให้พี่น้องทั้งสองประเทศ ข้ามไปมาหากันได้สะดวก ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และการท่องเที่ยวกลับมาคึกคักอีกครั้งหลังจากต้องทนรอนานถึง 3 ปี

ฤาษีลภ-ปวีณา- ภาพ-ข่าว จังหวัดหนองคาย