หนองบัวลำภู-เลื่อนจัดงาน “สักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชฯ” ประจำปี 2565

แม่เมืองลุ่มภู เลื่อนจัดงาน “สักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชฯ” ประจำปี 2565 ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์โควิด- 19 จะคลี่คลาย แต่ยังคงไว้ซึ่งกิจกรรมพิธีวางพานพุ่มสักการะเนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (18 มค.ของทุกปี) และ การออกรางวัลสลากกาชาด หลังถูกปรับเป็นที่ควบคุม(สีส้ม) จึงจำเป็นต้องห้าม งด กิจกรรม
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ห้องประชุมเอราวัณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 2/2565 เพื่อรับทราบสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งนับวันจะ มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นเห็นได้จากจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นมากกว่า 10 – 20 คน/วันรายวัน และยังพบว่าเป็นเชื้อกลายพันธุ์โอไมครอนกว่า 10 ราย
ประกอบกับจังหวัดหนองบัวลำภู ถูกปรับพื้นที่สถานการณ์จากพื้นที่เฝ้าระวัง (สีเหลือง) เป็นพื้นที่ควบคุม (สีส้ม) จึงจำเป็นต้องมีการปิดสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ออกไปอีกระยะ งดการจัดกิจกรรม คอนเสิร์ต ดนตรี นาฏศิลป์ รถแห่ และการแสดงอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายกันเป็นการชั่วคราว ห้ามชุมนุม ห้ามมิให้มีการรวมตัวชุมนุม ทำกิจกรรม หรือการมั่วสุมกัน ห้ามรวมกลุ่มดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ณ ที่ใด ๆ ในลักษณะที่อาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค
นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผวจ.หนองบัวลำภู กล่าวเพิ่มเติมว่าจากสถานการณ์ดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองบัวลำภู มีมติให้เลื่อนการจัดงาน “สักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดหนองบัวลำภู” ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 18-27 มกราคม 2565 ออกไปก่อน จนกกว่าสถานการณ์โควิด- 19 จะคลี่คลาย งดรำบวงสรวง แต่ยังคงไว้ซึ่งกิจกรรมที่สำคัญและจำเป็นตามประเพณีวัฒนธรรม คือ พิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (18 มค.ของทุกปี) และ การออกรางวัลสลากกาชาด(27 มค.65) ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภูให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ทางด้าน นพ.สุรพงษ์ ผดุงเวียง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู รายงานสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำวันที่ 10 มกราคม 2565 พบผู้ป่วยรายใหม่ 19 ราย (รายที่ 4,856-4,874) อยู่ระหว่างรักษา 137 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อในพื้นที่ 13 ราย ผู้ติดเชื้อนอกพื้นที่ 6 ราย ส่วนการฉีดวัคซีนจังหวัดหนองบัวลำภู มีผู้ได้รับวัคซีนสะสม ดังนี้ เข็มที่ 1 จำนวน 271,035 คน คิดเป็น 51.74 % เข็มที่ 2 จำนวน 217,361 คน คิดเป็น 41.49 % เข็มที่ 3 จำนวน 19,261 คน คิดเป็น 3.68 % และเข็มที่ 4 จำนวน 1,542 คน คิดเป็น 0.29 %
สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์/ปรานี ผาดำ ขตว.จังหวัดหนองบัวลำภู