หนองบัวลำภู (ชมคลิป) เชิญชวนประดิษฐ์ผีเสื้อจำนวน 90 ตัวเพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

ศิวพรฯผู้ว่าเมืองลุ่มภู เชิญชวนประดิษฐ์ผีเสื้อจำนวน 90 ตัวเพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

เมื่อเร็วๆนี้ นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่าตามที่รัฐบาลได้กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 จึงกำหนดจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ บริเวณถนนราชดำเนินกลาง ซึ่งการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ดังกล่าวทุกจังหวัดจะต้องนำผีสื้อที่ประดิษฐ์จากผ้าไหม ผ้าฝ้าย หรือผ้าตามอัตลักษณ์ของจังหวัด จำนวน 90 ตัวเพื่อนำไปประดับในการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ


นายเสฏฐชัย ยุทธเศรษฐสิริ พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่าสำหรับผีเสื้อที่นำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯครั้งนี้ ต้องมีคุณลักษณะดังนี้คือ ประเภทผ้าเป็นไหมหรือผ้าฝ้าย ซึ่งเป็นผ้าทอมือจังหวัดหนองบัวลำภู ลวดลายผ้า เป็นผ้าอัดลักษณ์ของจังหวัด (ผ้าขิดสลับหมี่ลายดอกบัว) หรือผ้าอัตลักษณ์ของอำเภอ หรือลวดลายผ้าที่เคยได้รับรางวัลพระราชทานฯ เป็นต้น สีของผ้า เป็นโทนสีฟ้าซึ่งเป็นสีประจำพระองค์ หรือเป็นสีอื่นตามความเหมาะสม และที่สำคัญควรจะเป็นการย้อมสีจากธรรมชาติ


สำหรับขนาดของผีเสื้อ มีแตกต่างกันตามความเหมาะสม คือแบ่งเป็น 3 ขนาด ขนาดที่ 1 (ใหญ่) ปีกด้านบนเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 5 ชม. ปีกด้านล่างเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 4 ชม.ขนาดที่ 2 (กลาง) ปีกด้านบน เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 4 ชม. ปีกด้านล่างเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3 ชม.และ ขนาดที่ 3 (เล็ก) ปีกด้านบน เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3 ชม. ปีกด้านล่างเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2.5 ชม.

ในการนี้ จังหวัดหนองบัวลำภู จึงขอเชิญชวนกลุ่มเครือข่ายผ้าทอ ประชาชน ชาวจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกันประดิษฐ์ผีเสื้อที่ทำจากผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าลายอัตลักษณ์อำเภอ ผ้าลายอัตลักษณ์จังหวัด เพื่อนำไปประดับในวันเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 จังหวัดหนองบัวลำภู จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสามารถจัดส่งผีเสื้อประดิษฐ์ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภูได้ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม นี้


ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู