นครพนม – พาณิชย์ ลงพื้นที่กระตุ้นเศรษฐกิจการค้าชายแดนเพิ่มมูลค่าส่งออกสร้างรายได้เข้าประเทศ

 


วันที่ 1 เมษายน 2565 ที่จังหวัดนครพนม ดร.สรรเสริญ สมะลาภา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน มหกรรมการค้าชายแดน ณ จังหวัดนครพนม ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 3 เมษายน ที่บริเวณลานพญาศรีสัตตนาคราช เพื่อเป็นการเร่งผลักดันและส่งเสริมการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน สร้างรายได้และสร้างความอยู่ดีให้กับประชาชน โดยมีนายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ นายชาญชัย คงทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม คณะหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับและร่วมงาน


ดร.สรรเสริญ สมะลาภา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดน ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยกำหนดให้จังหวัดนครพนมเป็นหนึ่งในจังหวัดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งจังหวัดนครพนมเป็นจังหวัดชายแดนที่สำคัญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่สามารถสร้างมูลค่าการค้าชายแดนและผ่านแดนจากการส่งออกสินค้าไปยัง สปป.ลาว เวียดนาม และจีนตอนใต้ ผ่านด่านการค้าสำคัญคือจุดผ่านแดนถาวร สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม-คำม่วน) เนื่องจากเป็นด่านส่งออกผลไม้ที่สำคัญของไทย โดยมีมูลค่าการค้ารวมในปี 2564 (ม.ค.-ธ.ค.) มากกว่า 1 แสนล้านบาท เป็นอันดับสองรองจากจังหวัดมุกดาหาร ส่วนในปี 2565 (ม.ค. – ก.พ.) มีมูลค่าการค้ารวมกว่า 1 หมื่นล้านบาทแล้ว และนโยบายกระทรวงพาณิชย์ก็มีการเร่งรัดผลักดันและส่งเสริมการค้าชายแดน และการค้าผ่านแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อสร้างรายได้และความอยู่ดีให้กับประชาชน โดยทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างกระทรวงพาณิชย์กับภาคเอกชนในรูปแบบ กรอ.พาณิชย์และจังหวัดชายแดน เพื่อผลักดันการเปิดจุดผ่านแดน ขนส่งสินค้าภายใต้มาตรการป้องกันไวรัสโควิด นอกจากนี้ยังมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของกระทรวงพาณิชย์ ภายใต้โครงการ จับคู่กู้เงิน ซึ่งสถาบันการเงินกับ SMEs ส่งออก ร่วมกับธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank) เพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการ และลงพื้นที่จัดงานมหกรรมการค้าชายแดนในจังหวัดชายแดน 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน สงขลา มุกดาหาร สระแก้ว ยะลา เชียงราย จันทบุรี และจังหวัดนครพนม เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้าและการลงทุนบริเวณชายแดน


ซึ่งภายในงานจะมีการแสดงและจำหน่ายสินค้าส่งออกชั้นนำมากกว่า100 รายการ ทั้งสินค้าเกษตร อาหาร และสินค้าชุมชนที่มีชื่อเสียงของแต่ละจังหวัด อาทิเช่น ผ้าไทยพื้นเมืองและเครื่องสำอางสมุนไพรจากจังหวัดนครพนม เครื่องปั้นดินเผาจากจังหวัดขอนแก่น เส้นขนมจีนแห้งจากจังหวัดร้อยเอ็ด ข้าวฮางหอมทองสกลทวาปีจากจังหวัดสกลนคร นอกจากนี้ยังมีการเจรจาจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการการค้าชายแดนกับผู้นำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน การอบรมสัมมนาการใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้ ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Reginal Comprehensive Economic Partnership : RCEP) และการประชุมเตรียมการร่วมภาครัฐและภาคเอกชนกพาณิชย์เพื่อพิจารณาแก้ปัญหาอุปสรรคด้านการค้าชายแดน


ข่าว/ภาพ ประทีป วชิระธัญญากุล ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดนครพนม