เลย (ชมคลิป) กิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติฯลอกคลองวัดเลยหลง


เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 1 เม.ย.65 ที่ คลองเลยหลง วัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง (วัดเลยหลง) ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดกิจกรรม”จิตอาสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 มีนายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ นายณรงค์ จีนอ่ำและนายดำรงค์ ศิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ ประชาชน จิตอาสาฯร่วมกิจกรรมฯจำนวนมาก


กิจกรรมเริ่มจากการถวายความเคารพพระพระบรมลายลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประธาน เปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะ กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ประธาน และจิตอาสา ร่วมกล่าวคำปฏิญาณตน ประธาน กล่าวให้โอวาทวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แล้ว ยังเป็นการร่วมแรงร่วมใจรักษาสภาพแวดล้อม รักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสาธารณสถาน สาธารณประโยชน์ เป็นการสร้างความร่วมมือร่วมแรง ร่วมใจ สามัคคีขึ้น อีกด้วย


จากนั้นการมอบหมายภารกิจหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสา ประจำแต่ละจุดของแต่ละส่วนงาน/ราชการต่างๆ สระน้ำและตลิ่ง ถนน รอบวัดศรีสุทธาวาส จิตอาสาฯร่วมนำอุปกรณ์การทำความสะอาด ไม้กวาดทางมะพร้าว คราดเกี่ยวขยะ มีดพร้า ตะกร้า เครื่องตัดหญ้าแบบใบมีดและ ถุงมือ รองเท้าบูท ร่วมปฏิบัติกับเครื่องจักร รถแม็คโคร เรือท้องแบน ฯลฯ


ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์