ผู้ว่าฯหนองบัวลำภู เดินหน้ารณรงค์ให้ทุกภาคส่วนแต่งกายผ้าไทย ผ้าทอพื้นเมือง เพื่อเปิดประตูสู่การเป็น“เมืองแฟชั่นผ้าทอพื้นเมือง” (City of Local Cloth Fashion) ดีเดย์ 2 เมย.นี้เป็นต้นไป


เมื่อเร็วๆผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจาก นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ว่าโดยที่จังหวัดหนองบัวลำภู มีประวัติความเป็นมาในการทอผ้ามาเป็นเวลายาวนาน มีการถ่ายทอดทางมรดกทางวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่น โดยเฉพาะภูมิปัญหาทางด้านหัตถกรรมทอผ้า ซึ่งเป็นเอกลักษณะภูมิปัญญาผ้าหนองบัวลำภู ในด้านลวดลายที่มีความเด่น มีเอกลักษณ์ในด้านลวดลาย สีสัน ความประณีต และสวยงาม จนได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศในการประกวดผ้าและได้รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 จนทำให้ผ้าจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ทั้งภายในและภายนอกจังหวัด และต่างประเทศ


และเมื่อเร็วๆนี้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวชื่นชมผ้าทอหนองบัวลำภูในโอกาสที่เดินทางมาเปิด วิชชาลัยผ้าทอหนองบัวลำภู (ศูนย์การเรียนรู้และออกแบบขวัญตา) ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองบัวลำภู ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้และออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้าพื้นเมืองที่ครบวงจร ตั้งแต่การถักทอเส้นด้วย การออกแบบ ตัดเย็บ เป็นชุดที่สามารถสวมใส่ได้ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงพยายามรื้อฟื้นให้ผ้าไทยกลับมาเป็นเครื่องมือของคนไทยที่อยู่ในชนบท ให้มีอาชีพเสริมและมีรายได้เพิ่มเติม และสืบสาน รักษา และต่อยอด อัตลักษณ์ภูมิปัญญาผ้าไทย ให้กับทุกคนทุกเพศ ทุกวัย โดยเฉพาะลูกหลานคนรุ่นใหม่ ให้ทอผ้าเป็น ออกแบบเป็น และสามารถนำผ้าไปแปรรูปเป็นสิ่งของเครื่องใช้ เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มทุกประเภท และต่อยอดไปสู่การตลาดรูปแบบใหม่ ผ่านการนำเสนอผลิตภัณฑ์ผ้าไทยให้สวยงาม ซึ่งจะทำให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่อย่างยั่งยืน”


นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวต่อว่า เนื่องในวโรกาสวันที่ 2 เมย.นี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2565 และเสริมสร้างค่านิยม อัตลักษณ์ไทย และความเป็นไทย รวมทั้ง สืบสาน รักษา และต่อยอด มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน จังหวัดหนองบัวลำภู ได้ดำเนินการสืบสาน และต่อยอดพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่ได้พระราชทานแนวความคิด “โครงการผ้าไทยให้สนุก” เพื่อให้คนทุกเพศทุกวัย ตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงวัยผู้ใหญ่


สามารถรวมใส่ผ้าไทยได้ในทุกโอกาสในชีวิตประจำวัน และต่อยอดภูมิปัญญาผ้าไทยของจังหวัดหนองบัวลำภู สู่การเป็น “เมืองแฟชั่นผ้าทอพื้นเมือง” (City of Local Cloth Fashion) โดยกำหนดให้หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ร่วมรณรงค์สวมใส่ผ้าไทย ในทุกโอกาส เพื่อส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ และสนับสนุนกลุ่มผู้ผลิตผ้าทอมือให้สามารถนำผ้าไปแปรรูปเป็นสิ่งของเครื่องใช้ เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มทุกประเภท เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่อย่างยั่งยืนตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2565 เป็นต้นไป ศิวพรฯกล่าวเชิญชวน
ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู