ศรีสะเกษ – ผอ.รพ.ศรีสะเกษ แจงดราม่าวัคซีนเข็ม 3 ไม่ฉีดต้องตรวจ ATK ก่อนเข้า รพ. ค่าตรวจครั้งละ 350


เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 31 มี.ค. ที่ห้องประชุมชั้น 4 โรงพยาบาลศรีสะเกษ นพ.ชลวิทย์ หลาวทอง ผอ.รพ.ศรีสะเกษ ได้ลงนามในหนังสือประกาศโรงพยาบาลศรีสะเกษ โดยมีข้อความระบุว่า เนื่องจากขณะนี้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ เป็นวงกว้างและต่อเนื่อง ดังนั้น โรงพยาบาลศรีสะเกษ จึงได้ออกประกาศมาตรการควบคุมและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ดังนี้ 1.งดเยี่ยมผู้ป่วยทุกกรณี ให้เยี่ยมทางโซเชียลมีเดีย เช่น ไลน์ วีดีโอคอล โทรศัพท์สอบถามอาการ งดนอนพักจุดพักญาติของโรงพยาบาลทุกกรณี 2.กรณีเฝ้าไข้ อนุญาตเฉพาะญาติที่มีบัตรเฝ้าไข้ เตียงละ 1 คน เท่านั้น ญาติที่เฝ้าไข้ต้องฉีดวัคซีนเข็ม 3 ขึ้นไป และตรวจ ATK ทุก 72 ชั่วโมง หรือ 3 วัน ชำระเงินเองทุกครั้ง 3.กรณีผู้มารับบริการ อนุญาตให้ผ่านจุดคัดกรองเฉพาะผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็ม 3 ขึ้นไป โดยแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนทุครั้งที่มารับบริกา


4.กรณีผู้มารับบริการที่ฉีดวัคซีน 2 เข็ม หรือต่ำกว่า จะต้องตรวจ ATK ทุกครั้ง หรือมีหนังสือรับรองการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ว่าไม่พบเชื้อ โดยมีผลตรวจ ATK ภายใน 72 ชั่วโมง หรือผลตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมง 5.จำกัดทางเข้า-ออก โดยต้องผ่านจุดคัดกรองอุณหภูมิทุกครั้ง 6.ไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่สวมหน้ากากอนามมัยหรือหน้ากากผ้าเข้ามาในโรงพยาบาล 7.ไม่อนุญาตให้มีการเดินเร่ขายสินค้าหรือส่งสินค้าในบริเวณโรงพยาบาลทุกกรณี 8.การส่งสินค้าให้กับเจ้าหน้าที่ อนุญาตให้นำส่งในจุดที่โรงพยาบาลจัดเตรียมให้ และเจ้าหน้าที่ที่มาติดต่อรับสินค้าเองตรงเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์เท่านั้น และ9.ไม่อนุญาตให้เด็กต่ำกว่า 12 ปี เข้ามาในโรงพยาบาล ยกเว้นมาเพื่อรับบริการรักษาพยาบาล ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. นี้ เป็นต้นไป


หลังมีการประกาศมาตรการดังกล่าวเผยแพร่ออกไปในโลกโซเชียล ส่งผลทำให้ชาวเน็ตต่างพากันวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานา ถึงมาตรการดังกล่าว โดยเฉพาะมาตรการที่บ่งชี้ลักษณะคล้ายการบังคับให้ทุกคนต้องฉีดวัคซีนเข็ม 3 ก่อนเข้ารับบริการ และหากฉีดวัคซีน 2 เข็ม หรือน้อยกว่า จะต้องมีการตรวจ ATK ในจุดที่ รพ.กำหนด ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการตรวจสูงถึงครั้งละ 350 บาท จนเกิดเป็นกระแสดราม่าทำให้มีผู้นำไปทำคลิปวีดีโอลงในติ๊กต๊อก กล่าวโจมตีถึงมาตรการดังกล่าว และมีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นและแชร์ออกไปในโซเชียลเป็นจำนวนมาก
ขณะที่ นพ.ชลวิทย์ หลาวทอง ผอ.รพ.ศรีสะเกษ ได้ออกมาชี้แจงว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ปัจจุบันยังคงมีการแพร่ระบาดและมีการติดเชื้อเป็นจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นทาง รพ.ศรีสะเกษ จึงจำเป็นต้องมีมาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้มีการแพร่ระบาดกับผู้ป่วยและผู้ใช้บริการในโรงพยาบาล รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ ที่ทำหน้าที่รักษาประชาชนที่ป่วยด้วยโรคภัยต่างๆ ไม่ใช่ว่าไม่ฉีดวัคซีนเข็ม 3 แล้ว จะไม่รับบริการ เรายังคงรับบริการเหมือนเดิม เพียงแต่ว่าผู้มารับบริการ ทั้งผู้ป่วยและญาติผู้เฝ้าไข้ จะต้องมีการตรวจ ATK ก่อน เข้ามารับการบริการ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ ซึ่งได้กำหนดจุดบริการให้บริเวณด้านหน้า รพ.ศรีสะเกษ โดยผู้ใช้บริการต้องชำระเงินค่าตรวจเองเป็นครั้งๆไป


สำหรับค่าบริการตรวจ ATK ของ รพ.ศรีสะเกษ มีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ครั้งละ 350 บาท ซึ่งเร็วๆนี้จะได้เร่งพิจารณาปรับลดราคาค่าตรวจลงมาอีก เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน นอกจากนี้เพื่อเป็นการลดความแออัด ผู้ที่จะมารับบริการสามารถตรวจ ATK จากภายนอกก่อนเข้ารับบริการได้เองด้วย โดยนำผลการตรวจภายใน 72 ชั่วโมง มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ก่อนรับบริการ ส่วนผู้ที่ฉีดวัคซีนเข็ม 3 แล้ว ไม่ต้องตรวจ ATK ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของประชาชนทุกคน และเพื่อให้โรงพยาบาลเป็นสถานที่ที่ปลอดเชื้อเพื่อที่จะได้รองรับรักษาผู้ป่วย ที่ไม่ใช่เฉพาะผู้ป่วยโควิด แต่ต้องดูแลรักษาพี่น้องประชาชนที่เจ็บป่วยด้วยโรคอื่นๆ ให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น.

ทีมข่าว จ.ศรีสะเกษ // รายงาน