เลย – หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 21 ร่วมกับ คณะหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพภาคที่ 2

 

(พสบ.ทภ.2) รุ่นที่ 2 ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอัคคีภัย จำนวน 3 หลัง ในพื้นที่ จ.เลย
กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี โดย พันเอก อุทัย นิลเนตร ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 21/ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 21/ผู้บังคับการกองบังคับการควบคุมที่ 3 พร้อมด้วยคุณสิริกัญญา นิลเนตร ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กรมทหารพรานที่ 21 และกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับคณะหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ ระดับผู้บริหารกองทัพภาคที่ 2 (พสบ.ทภ.2) รุ่นที่ 2 ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอัคคีภัย จำนวน 3 ครอบครัว ดังนี้.-


1. ครอบครัวของ นายติด สีหาภูธร บ้านเลขที่ 74 ม.8 บ.ห้วยไผ่เหนือ ต.ปวนพุ อ.หนองหิน จ.เลย เกิดเหตุเมื่อ 24 มี.ค. 65 ทรัพย์สิน ข้าวของเครื่องใช้ได้รับความเสียหายทั้งหมด


2. ครอบครัวของ นายบุญมี สารีศรี บ้านเลขที่ 213 ม.7 บ.นาซำ ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย เกิดเหตุเมื่อ 24 มี.ค. 65 ทรัพย์สิน ข้าวของเครื่องใช้ได้รับความเสียหายทั้งหมด
3. ครอบครับของ น.ส.อัมภา สารารักษ์ บ้านเลขที่ 2 ม.10 บ.ห้วยม่วง ต.นาดินดำ อ.เมือง จ.เลย เกิดเหตุเมื่อ 23 มี.ค. 65 ทรัพย์สิน ข้าวของเครื่องใช้ได้รับความเสียหายทั้งหมด


หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 21 ร่วมกับ คณะหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพภาคที่ 2 (พสบ.ทภ.2) รุ่นที่ 2 ลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนและแบ่งปันน้ำใจเพื่อสร้างสังคมแห่งการให้และแบ่งปันให้ประชาชนที่กำลังเดือดร้อนจากเหตุเหตุอัคคีภัย จำนวน 3 หลัง ในพื้นที่ จ.เลย ซึ่งกำลังลำบากมาก โดยประชาชนต่างรู้สึกอบอุ่นใจและดีใจเป็นอย่างมากที่ได้รับมอบเครื่องเครื่องอุปโภค-บริโภค อาจจะไม่ได้มีค่ามากมายแต่เป็นน้ำใจที่มอบให้คนไทยเพื่อคนไทยไม่เคยทอดทิ้งกันในยามที่คนไทยด้วยกันเดือดร้อน เพื่อสร้างสังคมแห่งการให้และแบ่งปันในผืนแผ่นดินไทยตลอดไป การดำเนินการจัดกิจกรรมอยู่ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid -19) อย่างเคร่งครัด


ภาพ : ฉก.ทพ.21
ข่าว : พรพิพัฒน์ เพ็ชรสังหาร ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ