โครงการ ตรวจตรา ซ่อมแซม แก้ไขจุดเสี่ยงในระบบไฟฟ้าแบบบูรณาการ

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 23 มีนาคม 2565 นายพีระพล ปูรณะโชติ ผู้ช่วยผู้ว่าการ การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ตรวจตรา ซ่อมแซม แก้ไขจุดเสี่ยงในระบบไฟฟ้าแบบบูรณาการ (Big Patrolling and Cleansing for Strong Grid) ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยได้รับเกียรติจากนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลฯ ร่วมในพิธี ณ โรงเรียนบ้านยางลุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
PEA ให้ความสำคัญกับคุณภาพและความมั่นคงในการจ่ายกระแสไฟฟ้า จังหวัดอุบลราชธานี คือหนึ่งในพื้นที่ความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี ที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ มีศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม และมีแนวโน้มเพิ่มความต้องการใช้ไฟฟ้ามากขึ้นทุกปี ด้วยสัดส่วนของจำนวนพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต่อจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าและการให้บริการในพื้นที่ขนาดใหญ่นั้น จึงทำให้การดำเนินงาน Patrol หรือ การลาดตระเวนตรวจสอบระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้า เพื่อตรวจสอบหาความผิดปกติของระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้า ก่อนที่จะมีการชำรุดและส่งผลให้ไฟฟ้าขัดข้อง เป็นการบำรุงรักษาเชิงป้องกันที่มีความสำคัญ
นายพีระพล ปูรณะโชติ เปิดเผยว่าการดำเนินโครงการในครั้งนี้ ระดมทีมงานในสังกัดกว่า 120 คน ลงพื้นที่วางแผนตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบจำหน่ายไฟฟ้า วงจรที่ 10 ของสถานีไฟฟ้าอุบลราชธานี 1 บริเวณถนนอุบล-เขมราฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีความยาวในการจ่ายกระแสไฟไฟ 287.90 วงจร-กิโลเมตร ถือเป็นวงจรที่มีสถิติการทำงานของอุปกรณ์ป้องกันสูง จึงเลือกเป็นพื้นที่นำร่องการดำเนินโครงการฯ มีระยะเวลาในการตรวจสอบและแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2565 หลังดำเนินการแล้วเสร็จ คาดว่าค่าสถิติการทำงานของอุปกรณ์ป้องกันเฉลี่ย จะมีการทำงานลดลงไม่น้อยกว่า 10% เมื่อเทียบกับสถิติของปี 2564 ในช่วงเวลาเดียวกัน ส่งผลให้ระบบไฟฟ้ามีความมั่นคง มีประสิทธิภาพในการจ่ายไฟฟ้าสูงสุด ลดปัญหาการเกิดไฟฟ้าขัดข้องในระหว่างการจ่ายไฟฟ้า

ภาพ/ข่าว : (วิชิต) วัชรพล มีสวัสดิ์ อุบลราชธานี