ขอนแก่น (ชมคลิป) แม่บ้านทหาร ร.8 ใช้โอกาสอาหารตามฤดูกาลแหย่ไข่มดแดงสร้างรายได้ ช่วงโควิด-19 

 


แม่บ้านครอบครัวกำลังพล กรมทหารราบที่ 8 ดำเนินการถ่ายสกุ๊ป การแหย่ไข่มดแดง ซึ่งเป็นอาหารตามธรรมชาติ ที่มีตามฤดูกาล โดยบรรดาแม่บ้านครอบครัวกำลังพลภายในค่ายฯ จะเริ่มออกหาแหย่รังมดแดง ตามต้นไม้ ตามสวนต่างๆ แล้วนำมาประกอบอาหารทั้ง ไข่ผาก ไข่ใหญ่ และแม่เป้ง รวมทั้งตัวมดแดง อีกทั้งไข่มดแดงยังสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวอีกด้วยส่วนวัตถุดิบต่างๆ ก็สามารถหาได้ภายในค่าย โดยเฉพาะ พืชผักชนิดต่างๆ ก็สามารถเก็บกันได้สดๆ ที่ โครงการศูนย์การเรียนรู้เศษฐกิจพอเพียง และโครงการทหารพันธุ์ดี ร.8 ไม่ต้องไปหาซื้อที่ตลาดให้สิ้นเปลือง เพราะในค่ายแห่งนี้เน้นการลดรายจ่ายให้กับกำลังพล โดย การหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในหลวงรัชกาลที่ 9 มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน