ผู้ว่าฯศรีสะเกษ เร่งเคลียร์พื้นที่รองรับรถไฟขบวนพิเศษ โดยสารผู้ป่วยโควิดกลับรักษาบ้านเกิด มั่นใจจุดจอด “สถานีหนองแวง” ปลอดภัยห่างไกลชุมชน


เมื่อเวลา 12.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ เปิดเผยว่า จากรณีมีการรับส่งผู้ป่วยโควิด-19 กลับภูมิลำเนาในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา, บุรีรัมย์, สุรินทร์, ศรีสะเกษ, อุบลราชธานี, อำนาจเจริญ และยโสธร โดยทางรถไฟขบวนพิเศษขบวนแรก ไม่ปะปนกับผู้โดยสารทั่วไป ปลอดภัยได้มาตรฐานสาธารณสุข ตามนโยบายรัฐบาล นั้น
ในส่วนของ จ.ศรีสะเกษ ได้รับรายงานว่าจะมีผู้ป่วยเดินทางมากับขบวนรถไฟขบวนดังกล่าว จำนวน 2 ราย ซึ่งทางจังหวัดได้เตรียมการรองรับในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเอาไว้แล้ว โดยรถไฟขบวนดังกล่าว คาดว่าจะเดินทางมาถึงจุดจอด ที่สถานีหนองแวง ต.โพนเขวา อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ เวลาประมาณ 19.00-20.00 น. ซึ่งอยู่นอกเขตชุมชน ห่างจากตัวเมืองประมาณ 10 กิโลเมตร อย่างไรก็ตามขณะนี้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความพร้อมดำเนินการแล้ว ทั้งในส่วนจุดรับเมื่อผู้ป่วยถึงจังหวัด ขั้นตอนการคัดกรอง และพื้นที่ให้การรักษาผู้ป่วยทั้งส่วนที่เป็นศูนย์พักคอย โรงพยาบาลสนาม และโรงพยาบาล เมื่อผู้ป่วยมาถึงจะมีรถพยาบาลไปรับที่สถานีรถไฟ จากนั้นจะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังศูนย์พักคอย ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดน จ.ศรีสะเกษ เพื่อเข้าสู่ระบบดูแลรักษาตามอาการต่อไป.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา ศรีสะเกษ //รายงาน