ขอนแก่น(ชมคลิป) ‘ครัวกิ่งกาขาดอำเภอกระนวนปันกันอิ่มสู้ภัยโควิด-19’ ทำข้าวกล่องแจกผู้กักตัว


เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ที่อประชุมอำเภอกระนวน นายทวิช พิมพะ นายอำเภอกระนวน จ.ขอนแก่น พร้อมด้วยนางมณีรัตน์ พิมพะ นายกกิ่งกาชาดกระนวน ได้จัดทำอาหารปรุงสุขใหม่บรรจุกล่องเพื่อนำไปมอบให้ประชาชนถึงที่พัก ที่กักตัวในพื้นที่ตำบลหมู่บ้านจำนวน 363 รายผู้ป่วยติดเตียง/ผู้พิการ จำนวน 140 ราย และบุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 200 ราย โดยได้รับการสนับสนุนค่าวัตถุดิบประกอบอาหารจากกรรมการ และสมาซิกกิ่งกาชาดอำเภอกระนวน ส่วนราชการต่างๆ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกระนวน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น(สจ.ในพื้นที่)และประชาชนจิตอาสาได้สนับสนุนผลิตผลทางการเกษตรในท้องถิ่นประกอบด้วยผักสด เนื้อหมู เนื้อไก่ ไข่ไก่ และผลไม้ เพื่อช่วยเหลือแบ่งปันให้พี่น้องประชาชนชาวอำเภอกระนวน ร่วมต่อสู้ภัยโควิด19 ให้ผ่านพ้นวิกฤติไปด้วยกัน
ทั้งนี้จากสถานการณ์การแพร่ระบาของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ตกงานขาดรายได้การติดเชื้อเริ่มแพร่ระบาดลงมาในระดับครอบครัว บุคลากรทางการแพทย์มีภาระในการรักษาเพิ่มมากขึ้น ประชาชนที่ได้รับการตรวจเชื้อที่พบผลเป็นบวกมีจำนวนมากขึ้นไม่มีเตียงรักษา และกลุ่มเสี่ยงสูงที่สัมผัสหรือใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อหรือผู้ที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดต่างๆ ได้เดินทางกลับภูมิลำเนาที่อำเภอกระนวน ซึ่งบุคคลเหล่านี้จะต้องถูกกักตัวตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขเป็นเวลาอย่างน้อย 14 วัน พักอาศัยอยู่ตามศูนย์กักตัวชุมชนในตำบลหมู่บ้าน
เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และบรรเทาความเดือดร้อนในภาวะที่ยากลำบากในห้วงการระบาดของโควิด 19 ให้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่กักตัวในพื้นที่อำเภอกระนวน ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ที่มีความยากจนเช่น ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ฯลฯรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ทางสาธารณสุขที่ทำงานหนักในโรงพยาบาลกิ่งกาชาดอำเภอกระนวน จึงได้ทำโครงการ “ครัวกิ่งกาชาดอำเภอกระนวนปันกันอิ่มสู้ภัยโควิด-19” ขึ้น