ขอนแก่น-กรมทหารราบที่ 8 บริจาคโลหิต ตามโครงการ “กองทัพบก บริจาคโลหิต จิตอาสาเพื่อชาติ” ถวายเป็นพระราชกุศล

กรมทหารราบที่ 8 บริจาคโลหิต ตามโครงการ “กองทัพบก บริจาคโลหิต จิตอาสาเพื่อชาติ” ถวายเป็นพระราชกุศล ในโอกาสเดือนแห่งมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564
เมื่อวันที่ 27 ก.ค.64 กรมทหารราบที่ 8 นำกำลังพล จิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พร้อมครับครัว ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมการบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ผู้ป่วยวิกฤติ และการสำรองโลหิตไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน ให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ซึ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ณ กองบังคับการกรมทหารราบที่ 8 ค่ายสีหราชเดโชไชย ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น ตามโครงการ “ กองทัพบก บริจาคโลหิต จิตอาสาเพื่อชาติ ” เพื่อส่งต่อโลหิตที่ปลอดภัย ให้กับสภากาชาดไทย สำหรับใช้เป็นโลหิตสำรองให้กับโรงพยาบาลต่างๆ ซึ่งอยู่ใน ภาวะขาดแคลนโลหิต เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ตลอดจน เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความรู้รักสามัคคี และความเสียสละ ถวายเป็นพระราชกุศล และ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเดือนแห่งมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างพร้อมเพียงกัน
ทั้งนี้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่ง ในการร่วมแก้ปัญหาภาวะโลหิตขาดแคลน จากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19 ระลอกใหม่ ตามนโยบายของกองทัพบก โดยมีโลหิตที่ได้ รวม 7200 ซีซี โดยโลหิตที่ได้จะถูกนำไปใช้เป็นโลหิตสำรองให้กับธนาคารเลือด สำหรับใช้ดูแลรักษาผู้ป่วยฉุกเฉิน ให้กับโรงพยาบาลต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ซึ่งอยู่ใน ภาวะขาดแคลนโลหิต เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ในโอกาสต่อไป
ภาพ : ขอบพระคุณภาพจาก ร.8