อุดรธานี – เยี่ยมครอบครัวกำลังพลที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติราชการสนาม

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2565 พลตรี ณรงค์ สวนแก้ว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 3 และ พันโท เศรษฐสิทธิ์ พวงบานเย็น ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 พร้อมด้วยกำลังพลของหน่วย เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัว จ่าสิบเอก ปริญากร พฤกษชาติ สังกัด กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับครอบครัวผู้สูญเสีย เนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี 2565 ซึ่งบิดาคือ ร้อยเอก คำปลาย พฤกษชาติ ได้เสียชีวิตจากการปฏิบัติราชการสนาม ในพื้นที่ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2551 โดยเป็นกำลังพลที่มีความกล้าหาญ เสียสละ ในการปกป้องประเทศ รักษาเอกราชและอธิปไตยของชาติ ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาสัมพันธ์กับครอบครัวอดีตกำลังพลของหน่วยที่เคยปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติ รวมถึงการสอบถามชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวผู้สูญเสีย ในโอกาสนี้ได้มอบกระเช้าสุขภาพและสิ่งของบำรุงขวัญให้กับครอบครัวอดีตกำลังพลของหน่วยรายดังกล่าว เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับครอบครัวอดีตนักรบผู้กล้าของหน่วย จากการที่เข้าเยี่ยมเยียนให้กำลังใจครอบครัวของกำลังพลในครั้งนี้ ทำให้ จ่าสิบเอก ปริญากร พฤกษชาติ และครอบครัวมีความรู้สึกดีใจและรู้สึกปลาบปลื้มใจเป็นอย่างมาก ที่หน่วยได้ให้ความสำคัญและเข้ามาเยี่ยมเยียน พบปะพัฒนาสัมพันธ์และมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กับตนเองในครั้งนี้

ข้อมูลภาพข่าว  ร.ต.กฤษฎา มณีใส

#กรมทหารราบที่ 13