อุดรธานี – ผบ. ร.13 พัน.1 เยี่ยมอดีตกำลังพลของหน่วย(ทหารผ่านศึก)

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2565 พันโท เศรษฐสิทธิ์ พวงบานเย็น ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 และ คุณปาริชาติ ศตะกูรมะ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 พร้อมด้วยกำลังพลของหน่วย ได้เข้าพบปะเยี่ยมเยียน ร้อยตรี อมรศักดิ์ เกิดทองคำ อดีตกำลังพลของหน่วยที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว ซึ่งเป็นผู้ที่เคยได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติราชการสนาม ครั้งเมื่อออกปฏิบัติราชการสนามที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ในพื้นที่ อำเภอระแงะ จังหวัดนาราธิวาส เป็นกำลังพลที่มีความกล้าหาญ เสียสละ ในการปกป้องประเทศ รักษาเอกราชและอธิปไตยของชาติ ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาสัมพันธ์กับอดีตกำลังพลของหน่วยที่เคยปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติ รวมถึงการสอบถามความเป็นอยู่และการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุราชการ ในโอกาสนี้ได้มอบกระเช้าสุขภาพและสิ่งบำรุงขวัญให้กับอดีตกำลังพลของหน่วยรายดังกล่าว เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับอดีตนักรบผู้กล้าของหน่วย จาการที่กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 ได้เข้าเยี่ยมเยียนกำลังพลที่เกษียณอายุราชการในครั้งนี้ ทำให้ร้อยตรี อมรศักดิ์ เกิดทองคำ และครอบครัวมีความรู้สึกดีใจและรู้สึกปลาบปลื้มใจเป็นอย่างมาก ที่หน่วยได้ให้ความสำคัญและเข้ามาเยี่ยมเยียน พบปะพัฒนาสัมพันธ์และมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กับตนเองในครั้งนี้
ข้อมูลภาพข่าว   ร.ต.กฤษฎา มณีใส
#กรมทหารราบที่ 13