ขอนแก่น-คณะกรรมการหมู่บ้านเมืองประชาขอนแก่น ยื่นหนังสือให้ นายกฯ เมืองศิลา รับโอนสาธารณูปโภคและบริการสาธารณประโยชน์ไปดูแลและพัฒนา

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 26 มกราคม 2565 ที่เทศบาลเมืองศิลา จังหวัดขอนแก่น นายพิเชฎฐ์ ศรีมูลผา ประธานคณะกรรมการหมู่บ้านเมืองประชาขอนแก่น หมู่ที่ 2 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนายสมนึก ปิ่นทอง ที่ปรึกษา คณะกรรมการและตัวแทนสมาชิกหมู่บ้านเมืองประชาขอนแก่น เข้าพบและยื่นหนังสือต่อนายไพรัตน์ ทวีวาร นายกเทศมนตรีเมืองศิลา นายกรวิทย์ ติวเฮือง รองเทศมนตรีเมืองศิลา และนายวิวัฒน์ เบญจประยูรศักดิ์ ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลเมืองศิลา จังหวัดขอนแก่น เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการบริหารจัดการและแนวทางการพัฒนาในหมู่บ้าน รวมทั้งเพื่อเสนอให้ดำเนินการตามขั้นตอนรับโอนที่ดินสาธารณูปโภคและบริการสาธารณประโยชน์ให้ทางเทศบาลดูแลและเพื่อพัฒนาต่อไป.

ไพฑูรย์ พรหมเทศ ทีมข่าว จ.ขอนแก่น รายงาน