มุกดาหาร – ประมงปล่อยพันธุ์ปลาเอินหรือปลายี่สกไทย คืนสู่แม่น้ำโขง


ประมงจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยปกครองหว้านใหญ่ คณะกรรมการพัฒนาพื้นที่แม่น้ำโขงด้านประมง และสมาคมเครือข่ายสภาองค์กรลุ่มน้ำโขง ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาเอิน (ปลายี่สกไทย) คืนสู่แม่น้ำโขง ตามนโยบาย “ ประมงร่วมอาสา ปล่อยปลาเอิน คืนลำน้ำโขง”
เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 65 นายสมศักดิ์ บุญจันทร์ นายอำเภอหว้านใหญ่ พร้อมด้วย นายวิบูลย์ บุตตะพรม ประมงจังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการพัฒนาพื้นที่แม่น้ำโขงด้านประมงอำเภอหว้านใหญ่ อำเภอดอนตาล และอำเภอเมือง ผู้แทนสมาคมเครือข่ายสภาองค์กรลุ่มน้ำโขง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน เข้าร่วมปล่อยพันธุ์ปลาเอิน (ปลายี่สกไทย) คืนสู่แม่น้ำโขง
ด้วยผู้บริหารกรมประมง โดยนายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง ได้ให้ความสำคัญกับทรัพยากรสัตว์น้ำในแม่น้ำดขง โดยเฉพาะปลาไทยที่เริ่มหายาก และใกล้ศูนย์พันธุ์ จึงมีนโยบายสำคัญให้หน่วยงานต่าง ๆในสังกัดกรมประมง ได้ทำการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประเมินสภาวะ และดำเนินการเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูพันธุ์ปลาไทยที่เริ่มหายาก และใกล้สูญพันธุ์ในพื้นที่
นายวิบูลย์ บุตตะพรม ประมงจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ด้วยกรมประมง ให้ความสำคัญกับสัตว์น้ำที่ ใกล้สูญพันธุ์ เริ่มหายาก มีนโยบายสำคัญให้หน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดประมง ซึ่งประกอบด้วยสำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร ด่านตรวจประมง เห็นว่าปลาเอิน หรือปลายี่สกไทย เป็นปลาที่มีรสชาติดี มีราคาสูง และเป็นสัตว์น้ำที่เริ่มหายาก และใกล้สูญพันธุ์ จึงได้ตั้งแคมป์เพาะพันธุ์ปลาเอินขึ้น ที่ริมฝั่งแม่น้ำโขง บริเวณท่าเรือบ้านสองคอน ตำบลป่งขาม อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร โดยการรับซื้อพ่อแม่พันธุ์ปลาเอินที่สมบูรณ์เพศที่ชาวประมงจับได้จากแม่น้ำโขง ช่วงเดือนพฤศจิกายน – เดือนธันวาคม ซึ่งเป๋นช่วงฤดูกาลผสมพันธุ์ และวางไข่ของปลาเอิน นำพ่อแม่พันธุ์ปลาขึ้นมาฉีดฮอร์โมนสังเคราะห์ ทำการรีดไข่ผสมน้ำเชื้อ แล้วนำไข่ที่ผสมไปเพาะฟัก และอนุบาลที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงน้ำจืดมุกดาหาร เพื่อให้ได้ลูกพันธุ์ปลาเอิน สำหรับปล่อยคืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร หรือปล่อยคืนสู่แม่น้ำโขงจำนวน 30,000 ตัว
ทั้งนี้ ลูกปลาเอินที่ได้จากการพาะดังกล่าว มีขนาดความยาว 3-5 เซนติเมตร ซึ่งเป็นขนาดที่เหมาะสมในการปล่อยลงสู่แหล่งน้ำแล้ว หน่วยงานกรมประมงในจังหวัดมุกดาหาร กำหนดให้มีการจัดกิจกรรม ปล่อยพันธุ์ปลาเอินคืนสู่แม่น้ำโขงขึ้น ที่บริเวณ ริมฝั่งแม่น้ำโขงหาดมโนภิรมย์ ตำบลชะโนด อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำโดยเฉพาะปลาเอิน ให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนต่อไป และให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และฟื้นฟูปลาเอินในแม่น้ำโขงอีกด้วย
อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ // มุกดาหาร