เลย (ชมคลิป) กรมทหารพรานที่ 21 จับมือกับ 5 ภาคีเครือข่าย หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม สร้างสังคมแห่งการให้และแบ่งปันเป็นโมเดลต้นแบบของการแบ่งปันน้ำใจ ตามโครงการ”ถุงยังชีพเพื่อการศึกษา”

กรมทหารพรานที่ 21 จับมือกับ 5 ภาคีเครือข่าย หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ในพื้นที่จังหวัดเลย สร้างสังคมแห่งการให้และแบ่งปันเป็นโมเดลต้นแบบของการแบ่งปันน้ำใจ ตามโครงการ”ถุงยังชีพเพื่อการศึกษา” ของกองทัพบก เพื่อบริจาคให้กับโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์และมอบให้มูลนิธิช่วยคนตาบอดทั่วประเทศ
กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี โดย พันเอก อุทัย นิลเนตร ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 21 และคุณสิริกัญญา นิลเนตร ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กรมทหารพรานที่ 21 จับมือกับ 5 ภาคีเครือข่าย ว่าที่ร้อยตรี พิเชษฐ์ แก้วจินดา ยุติธรรมจังหวัดเลย / ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย นำทีมโดย นายอนุสรณ์ มณีแดง ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดเลย นางสาวชลธร มีวงศ์อุโฆษ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย นางเนตรนภา บุญบรรลุ รักษาราชการผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเลย สร้างสังคมแห่งการให้และแบ่งปันเป็นโมเดลต้นแบบของการแบ่งปันน้ำใจ ตามโครงการ”ถุงยังชีพเพื่อการศึกษา” ของกองทัพบก เพื่อบริจาคให้กับโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์และมอบให้มูลนิธิช่วยคนตาบอดทั่วประเทศ สร้างสังคมแห่งการให้และแบ่งปันบนผืนแผ่นดินไทย ส่งต่อโมเดลต้นแบบให้กับภาคีเครือค่ายต่อๆไป เป็นน้ำใจเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ระหว่างผู้ให้กับผู้รับที่บริสุทธิ์ด้วยรอยยิ้ม โดยสิ่งของ อุปกรณ์การศึกษา ที่ได้รับบริจาคให้กับโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ในพื้นที่รับผิดชอบตามแนวชายแดนแม่น้ำโขง ซึ่งกรมทหารพรานที่ 21 รับผิดชอบ 5 จังหวัดชายแดน คือ จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดนครพนม และ จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งสิ่งของที่ได้รับบริจาคจะทำการบรรจุใส่”ถุงยังชีพเพื่อการศึกษา” เพื่อนำไปส่งให้ถึงมือน้องๆ นักเรียนที่เรียนดีแต่มีฐานะยากจนตามโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์และปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า เพื่อใช้ผลิตเป็นเป็นสื่ออักษรเบรลย์ให้แก่ผู้พิการทางสายตา เพื่อมอบให้มูลนิธิช่วยคนตาบอดทั่วประเทศ
กองทัพบก โดย กรมทหารพรานที่ 21 ขอเชิญบริจาคสิ่งของ อุปกรณ์การศึกษา เพื่อบริจาคให้กับโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ และขอรับบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า เพื่อใช้ผลิตเป็นเป็นสื่ออักษรเบรลย์ให้แก่ผู้พิการทางสายตา เพื่อมอบให้มูลนิธิช่วยคนตาบอดทั่วประเทศ รายการสิ่งของที่ขอรับบริจาค ได้แก่ ชุดนักเรียน เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า หนังสือเรียน หนังสืออื่นๆ ที่มีประโยชน์สำหรับเด็ก อุปกรณ์ประกอบการเรียนต่างๆ ปฏิทินเก่า แบบตั้งโต๊ะ โดยสามารถนำสิ่งของไปบริจาคได้ใน วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 0830-1630 สถานที่รับบริจาค ร่วมบริจาคได้ที่ กรมทหารพรานที่ 21 ค่ายศรีสองรัก 67 หมู่ที่ 1 ต.ศรีสองรัก อ.เมือง จ.เลย ติดต่อประสานงานได้ที่ คุณสิริกัญญา นิลเนตร ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา กรม ทพ.21 เบอร์โทร 095-8292693
ภาพข่าว : ฉก.ทพ.21
ข่าว :  พรพิพัฒน์ เพ็ชรสังหาร