จ.เลย พบผู้ป่วยเพิ่มต่อเนื่อง จากลำดับ 65มาเป็น 32 ของประเทศกระจายทุกพื้นที่


วันที่ 26 ม.ค. 65 เวลา 10.00 น.ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดเลยนายณรงค์ จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายแพทย์ยอดลักษณ์ สัยลังกา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลยด้านเวชกรรมป้องกัน นายอภิชาต สะบู่แก้ว ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุข จังหวดเลย แถลงข่าวสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19 แบบซูม
รายงานผู้ติดเชื้อประจำวันที่ 26 ม.ค. 64 พบผู้ป่วยในพื้นที่เพิ่มขึ้นจำนวน 106 ราย มีผู้ป่วย มีผู้ป่วยเสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย เสียชีวิตสะสม 45+1 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสมจำนวน 1,451 ราย กำลังรักษาตัวอยู่ 835 ราย หายป่วยแล้ว 608 ราย และยังคงมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต้องติดตามอีก 132 ราย
มีผู้ป่วยหายส่งตัวกลับบ้าน 99 ราย มี อำเภอเมือง 57 ราย อำเภอปากชม 2 ราย อำเภอวังสะพุง 13 ราย อำเภอนาด้วง 4 ราย อำเภอเชียงคาน 4 ราย อำเภอภูเรือ 4 ราย อำเภอท่าลี่ 4 ราย และอำเภอหนองหิน 14 ราย
ศูนย์ปฏิบัติการถูกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (PHEOC) จังหวัดเลย สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเลย ติดเชื้อรายใหม่ 106 ราย ข้อมูล ณ วันพุธที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. เดินทางมาจากนอกพื้นที่ 10 ราย ติดเชื้อในจังหวัด 96 ราย
Cluster แข่งขันกีฬา บ้านห้วยเหล็ก ต.กกคู่ อ.เมือง จำนวน 2 ราย
Cluster งานแต่งงาน ต.กุดป่อง อ.เมือง จำนวน 1 ราย Cluster งานประจำปี อ.นาด้วง จำนวน 8 ราย Cluster บ้านเอราวัณ ต.ผาอินทร์แปลง อ.เอราวัณ จำนวน 3 ราย Cluster หมู่ 14 บ้านทุ่งสีทอง ต.ปวนพุ อ.หนองหิน จำนวน 9 ราย Cluster หมู่ 1 บ้านหนองบัว ต.หนองบัว อ.ภูเรือ จำนวน 6 ราย
Cluster อื่นๆ จำนวน 67 ราย ดังนี้ อ.เมือง จำนวน 30 ราย อ.นาด้วง จำนวน 1 ราย อ.เชียงคาน จำนวน 3 ราย อ.ปากชม จำนวน 7 ราย อ.ด่านซ้าย จำนวน 4 ราย อ.ท่าลี่ จำนวน 1 ราย
อ.วังสะพุง จำนวน 20 ราย อ.เอราวัณ จำนวน 1 ราย
สำหรับผู้ป่วยที่รักษาที่โรงพยาบาล ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย 803 ราย อาการ
ปอดอักเสบไม่รุนแรง 26 ราย มีอาการปอดอักเสบรุนแรง 2 ราย ไม่มีผู้ป่วยต้องใส่ท่อหายใจ
ส่วนผลการดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับ ผู้สูงอายุ และ ผู้ที่โรคประจำตัว รวมทั้ง มารดาตั้งครรภ์ กลุ่ม(608) ฉีดเข็มที่ 1 จำนวน 406,024 โด๊ส เข็มที่ 2 จำนวน 371,235 โด๊ส
ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย