อุดรธานี- ร.13 ให้การต้อนรับรอง ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร, คณาจารย์ และคณะนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการร่วม รุ่นที่ 3

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 พลตรี สุทธ์พิชญพงษ์ สุธิราวุธ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24 และ พันเอก จักรพงษ์ โพธิ์นาแค ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 13 ให้การต้อนรับรองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ , คณาจารย์ และคณะนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการร่วม รุ่นที่ 3 เข้าศึกษาดูงาน เพื่อเป็นการเรียนรู้ภารกิจของทหารราบยุทธวิธี และการดำเนินกลยุทธ์ ณ กรมทหารราบที่ 13 ค่ายประจักษ์ศิลปาคม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยในกิจกรรมได้จัดแสดงเครื่องช่วยฝึก อาวุธ ยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะและการแสดงการตั้งยิงทางยุทธวิธีของหมวดเครื่องยิงหนักกรมทหารราบที่ 13 โดยมี พันเอก จักรพงษ์ โพธิ์นาแค ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 13 กล่าวให้การต้อนรับและให้โอวาท พร้อมทั้งชี้แจงเกี่ยวกับภารกิจของของทัพบก, การปลูกฝังและเสริมสร้างอุดมการณ์ทางทหาร, การเห็นคุณค่าและการแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ จากการที่ รองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ , คณาจารย์ และคณะนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการร่วม รุ่นที่ 3 ได้เข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้ ทำให้ได้รับความรู้และเข้าใจในภารกิจของทหารราบยุทธวิธี และการดำเนินกลยุทธ์ต่างๆของทหารราบมากขึ้น พร้อมทั้งได้กล่าวขอบคุณที่เจ้าหน้าที่จากกรมทหารราบที่ 13 ได้จัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ การแสดงทางยุทธวิธีทหารราบและให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

ข้อมูลภาพข่าว  ร.ต.กฤษฎา มณีใส
#กรมทหารราบที่ 13