อุดรธานี -ร.13 มอบผ้าห่มกันหนาวและจักรยานให้กับโรงเรียนบ้านวังแข้ ตามโครงการ “ Army Bike สานฝันปันสุข ” เนื่องในโอกาสวันกองทัพไทย ประจำปี 2565

 

พันเอก จักรพงษ์ โพธิ์นาแค ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 13 และกำลังพลของหน่วย ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ “Army Bike สานฝันปันสุข” โดยดำเนินการมอบจักรยาน ให้กับนักเรียนที่มีฐานะยากจน และบ้านอยู่ห่างไกลโรงเรียน และอยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร เนื่องในโอกาสวันกองทัพไทย ประจำปี 2565 ในโอกาสนี้ได้มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับเด็กนักเรียนฯ ณ โรงเรียนบ้านวังแข้ ตำบลโนนทองอินทร์ อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี ทั้งนี้เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัว สามารถใช้เป็นยาพาหนะในการเดินทางไป – กลับ โรงเรียน และช่วยลดความเสี่ยงจากการนั่งรถโดยสารประจำทาง ซึ่งอาจก่อให้เกิดการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในกลุ่มนักเรียนฯ จากการดำเนินการจัดกิจกรรมมอบจักรยานและผ้าห่มกันหนาวดังกล่าว ทำให้คณะครูอาจารย์ , ผู้ปกครอง และนักเรียนที่ได้รับจักรยานและผ้าห่มกันหนาว มีความรู้สึกดีใจเป็นอย่างมาก และได้กล่าวขอบคุณที่ กรมทหารราบที่ 13 ได้เข้ามามอบจักรยานและผ้าห่มกันหนาวให้กับเด็กนักเรียนในครั้งนี้
ข้อมูลภาพข่าว  ร.ต.กฤษฎา มณีใส
#กรมทหารราบที่ 13