สกลนคร- สมาชิกโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านจารร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 พันโท เศรษฐสิทธิ์ พวงฐานเย็น ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 ได้อนุมัติให้เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านจาร ร่วมกับส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน สมาชิกโครงการฯ และราษฎรในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาตามโครงการ “จิตอาสาพัฒนา โรงเรียน สถานศึกษา และกิจกรรมจิตอาสาพื้นที่สาธารณะ” ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร โดยได้ดำเนินการทำความสะอาด พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในพื้นที่ของโรงเรียนฯ และพื้นที่บริเวณโดยรอบ ให้เกิดความสะอาด และมีทัศนียภาพที่สวยมากขึ้น และในวันเดียวกันนี้ เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านจาร พร้อมด้วยสมาชิกฯ ได้ร่วมกันทำความสะอาดและพัฒนาพื้นที่ ภายในและบริเวณโดยรอบของโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านจาร จากการที่เจ้าหน้าที่จากโครงการฯได้สนับสนุนกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ทำให้ส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ มีความความรู้สึกดีใจเป็นอย่างมาก ที่ทางหน่วยงานทหาร ได้จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วยสนับสนุนในการทำความสะอาดพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้

ข้อมูลภาพข่าว  ร.ต.กฤษฎา มณีใส
#กรมทหารราบที่ 13